De imam spreekt vandaag over het belang van goed gedrag. We dienen het goede voorbeeld geven, de waarheid vertellen, ons beheersen. We moeten goede eigenschappen koesten en altijd goede manieren herbben. Dit is niet alleen logisch, het wordt ons voorgescheven in de Koran, zoals in surah Ali Imran waarin Allah swta zegt:

En haast jullie naar Vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen.

Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven op de Weg van Allah en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.Of in surah Al furqan, waarin Allah swta zegt:

En de dienaren van de Meest Barmhartige zijn degenen die nederig op aarde lopen. En als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salaam.”En degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, de bestraffing hiervan is blijvend.
En degenen die niet verkwisten, noch gierig zijn wanneer zij (iets) uitgeven, maar de middenweg daarin volgen.

De profeet Mohammed saws zei:

De mensen die Allah swta het meest vrezen, zijn ook degene die het beste voorbeeld geven, en degene die het beste met zijn medemens omgaat is de hoogste graad in het paradijs beloofd.

De profeet saws smeekte Allah swta altijd het beste gedrag te mogen vertonen. Uit de bronnen blijkt dat Allah swta deze smeekbedes verhoorde. Het gedrag van de boodschapper van Allah saws is exemplarisch en zou voor ons allen tot voorbeeld moeten strekken. Maar hoe vaak laten we boosheid of egoïsme niet de overhand krijgen. Hoe vaak gebruiken we onze tong niet verkeerd. Juist wij, die in een land wonen waar we onder een vergrootglas liggen zouden ons extra moeten verdiepen in het voorbeeld dat de profeet Mohammed saws gaf. Hieruit zijn waardevolle lessen te halen hoe we met al onze medemensen dienen om te gaan om. Niet alleen zullen we hierdoor zelf het paradijs bereiken, ons goede voorbeeld is de meest effectieve manier ook de mensen om ons heen te interesseren voor de waarheid.