Er komt een dag dat we allemaal voor Allah swta staan. Het denken aan deze dag doet zelfs de harten van de beste gelovigen sidderen. Gelukkig staat niet iedereen er op die dag alleen voor, hoewel het wel ieder voor zich is. Er is namelijk een groep personen voor wie de beste onder de schepselen een goed woord zal doen. Deze persoon is onze geliefde profeet Mohammed saws en deze groep zijn de moslims. Abu Huraira vroeg eens aan de boodschapper Mohammed saws: Wie zijn de meest fortuinlijke mensen op de dag des oordeels? De boodschapper saws antwoordde: de meest fortuinlijke zullen degenen zijn voor wie ik zal opkomen op de dag des oordeels. Dit zijn degenen die met een puur hart en hun volle verstand zeiden: er is geen God dan Allah en Mohammed saws is zijn boodschapper.

Op die dag, terwijl iedereen als een kip zonder kop rondrent en de angst voelbaar is. Zelfs de rest van de profeten maken zich zorgen om de dingen die ze fout hebben gedaan. Slechts één persoon is puur genoeg en heeft genoeg zelfvertrouwen om zich neer te werpen in het aanschijn van de schepper en Hem te smeken barmhartig te zijn voor ons. Geen greintje arrogantie is bij de profeet Mohammed saws aanwezig, ondanks dat er geen beter persoon op de wereld heeft rondgelopen dan Hij saws. Op die dag bekommert hij saws zich primair om zijn gemeenschap, zoals hij dat ook tijdens zijn leven heeft gedaan. Vele voorbeelden van zijn enorme onverzettelijkheid en edelheid zijn aan ons overgeleverd. De boodschapper Mohammed saws laat ons zien hoe sterk je kan zijn als je constant bewust bent dat Allah swta met de gelovige is. Onverstoorbaarheid word je deel en je hart zal tot rust komen.

Een man reisde naar Mekka om te proberen het geld voor de verkoop van een kameel dat hij nog tegoed had van Abu Jahl terug te krijgen. Abu Jahl was één van de grote mannen van de Quraish en een grote vijand van de moslims. Dit kwam voornamelijk omdat hij een slechte inborst had, en deze reiziger zou moeite hebben het geld van hem te krijgen, omdat hij niet de steun van zijn mensen had in deze vreemde stad, terwijl abu Jahl wel onder zijn eigen mensen was. Hij zocht dan ook iemand die hem zou helpen zijn recht te verwerven, en de mensen verwezen hem naar de profeet Mohammed saws, voornamelijk om de boel op te stoken. De man vroeg onze boodschapper saws voor hem op te komen. De moslims waren in die tijd zeer zwak en de boodschapper Mohammed had weinig steun onder de rest van de Mekkanen, terwijl abu Jahl tot de machthebbers behoorde. De profeet Mohammed was echter onverstoorbaar en niet de man om mensen een dienst te weigeren. Ze gingen dus samen naar het huis van Abu Jahl en klopten op de deur. Abh Jahl vroeg: Wie is daar, en de boodschapper saws antwoorde: Mohammed. De grote Abu jahl opende deur met een bleek en bang gezicht en de boodschapper saws zei: geef deze man waar hij recht op heeft. Abu Jahl gaf meteen het geld en de Mekkanen waren verbaasd dat hij dit deed. Toen ze hem hiermee confronteerden zei Abu Jahl: Lach maar, maar voor ik de deur opende hoorde ik een verschrikkelijk geluid en zag een afschrikwekkende kameel, klaar om me aan te vallen. Als ik het geld niet gegeven had, was ik er zeker niet meer geweest.

Allah swta staat de gelovige bij en zij zullen zegenvieren. Ookal lijkt de vijand nog zo sterk, zijn macht is gebaseerd op drijfzand. Allah swta zegt:

Hij is Degene Die kalmte en rust in de harten van de gelovigen neerzend, opdat zij geloof zullen toevoegen aan hun geloof.

Vertrouw op Allah swta, en geen obstakel lijkt te hoog. Neem het pad der rechtvaardigheid, ookal lijkt het hopeloos en Allah swta zal je de overwinning schenken. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.