De imam spreekt vandaag over broederschap onder de moslims. Hoewel vele moskeeën in Nederland gebouwd zijn door de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, worden ze bevolkt door een veelheid aan verschillende bevolkingsgroepen. Egyptenaren, Iraniërs, Nederlanders, Somaliërs, Sudanezen enzovoort vormen onderdeel van de Islamitische gemeenschap in Nederland. We leven in een vrij land, waarin we ons kunnen onttrekken aan nationalistische propaganda en ons kunnen focussen op wat Allah swta en zijn boodschapper echt bedoeld heeft, namelijk het vormen van een sterke gemeenschap die als voorbeeld voor de gehele Nederlandse maatschappij kan dienen. Wij realiseren ons dat we alles aan Allah swta te danken hebben en dat Hij de wereld voor de gehele mensheid geschapen heeft. Allah swta zegt:

De tedere en welingelichte is het die de aarde voor jullie beschikbaar gesteld heeft. Wandelt dus over haar rug en eet van het levensonderhoud dat Hij geeft. En de herrijzenis voert naar Hem.

Het past ons niet ook maar een greintje arrogantie te tonen omdat we ons realiseren dat het slechts de genade van Allah swta is die ons bij deze edele gemeenschap laat horen, en dat er veel voor nodig is om deze gunst waard te zijn. We weten dat het constante inzet vergt onszelf rein te houden en de afstand tussen ons en het vuur zo groot mogelijk te houden. We kunnen dat niet alleen, hier hebben we elkaar voor nodig. Allah swta zegt:

En houdt samen vast aan Gods band en splitst jullie niet op in groepen. Denkt aan Gods genade aan jullie toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn genade broeders werden; toen jullie op de rand van de groeve van het vuur waren en Hij jullie ervan redde. Zo maakt Allah voor jullie Zijn tekenen duidelijk. Misschien zullen jullie je de goede richting laten wijzen.

De verantwoordelijkheid van het geloof is zwaar, we mogen dit niet onderschatten. We kunnen niet verslappen, maar als we dat zien gebeuren bij onze broeders moeten we ze altijd steun bieden. Allah swta zegt:

Wij hebben deze zware taak aan de hemelen, de aarde en de bergen aangeboden, maar zij weigerden haar te dragen en schrokken ervoor terug.

De profeet Mohammed saws zei: De Moslims zijn als één lichaam, als het oog een probleem heeft, heeft het hele lichaam een probleem en als het hoofd getroffen is, is het hele lichaam getroffen.

De profeet Mohammed saws zei: Indien de leiders en geestelijken niet goed zijn, is ook de gemeenschap niet goed. Ondanks dat de vele vlaggen, posters en propaganda schreeuwen wat een goede leiders de Islamitische landen hebben, is duidelijk dat voor veel van hen, Islam niet hun primaire drijfveer is. Denk je dat Omar rah of Abu baqr srah ooit een poster van zichzelf zou laten ophangen? Ze lijken zich niet bewust dat hun verantwoordelijkheid en afrekening op de dag des oordeels des te zwaarder zal zijn. Hun on islamitisch gedrag, gedreven door hebzucht en machtswellust verdeelt de Islamitische wereld en zorgt voor spanningen tussen Moslims, in plaats van verbondenheid. Het is tekenend dat de bevolking van het land waar de profeet Mohammed saws op meerder momenten over zei: De beste mensen komen uit Jemen, geloof is Jemens en ik voel me verbonden met de Jemenieten, slachtoffer is van dit soort machtswellustelingen. Realiseer je dat iblis niks liever ziet dan onderlinge strijd, maar hij is een veel grotere vijand dan personen die zeggen wij houden van Allah swta, Mohammed saws en Ali rah, terwijl zij net als hun zogenaamde vijanden, ook geregeerd worden door personen die slechts geïnteresseerd lijken in deze dunya. Moge Allah swta onze onderlinge broederschap versterken, ons ontdoen van vooroordelen en ons beschermen tegen schijnheiligheid