De vrijdag is een wekelijks terugkerende zegen voor moslims. Op deze dag stelt Allah swta de gelovige in staat vele beloning te verdienen en samen te komen met zijn geloofsgenoten. Om maximaal te profiteren van deze dag zijn er vele verhalen overgeleverd met de adviezen en het voorbeeld van onze geliefde profeet Mohammed saws. Allereerst droeg hij ons op onszelf grondig te wassen, hij saws zei: Allah heeft er recht op dat iedere Moslim zich minimaal één keer per zeven dagen wast. De boodschapper saws legde ook uit wat er onder een bad nemen verstaan wordt, namelijk het zo goed mogelijk verrichten van de grote wassing, het knippen van de nagels, het scheren van de oksels en geslachtsdelen, het opdoen van parfum, het oliën van het haar en het aandoen van reine, bij voorkeur witte, kleding. Daarnaast adviseerde de profeet Mohammed saws het gebruik van de miswak voor het gebed. Deze aanbevelingen hebben niet alleen effect voor de individuele moslim, het reinigen heeft ook belangrijke maatschappelijke effecten, zoals verhoogde hygiëne en een betere uitstraling naar de rest van de bevolking.

De boodschapper Mohammed saws raadde ons aan vroeg naar de moskee te gaan en veel extra gebeden te verrichten. Daarnaast is het reciteren van de Quran een belangrijke bezigheid, de boodschapper Mohammed saws zei: Als iemand surah al-kahf reciteert op vrijdag, een helder licht zal voor hem schijnen tot de volgende vrijdag. Daarnaast gebruikte de profeet Mohammed saws de vrijdag om extra aalmoezen te geven en bezocht hij saws de zieken.

Het is van belang dat we de grote beloningen van de vrijdagpreek niet aan ons voorbij laten gaan door ons te houden aan de adviezen van de boodschapper Mohammed saws. Allah swta draagt ons op tijdens de preek stil te zitten en absoluut niet te praten, zelfs niet als er iemand binnenkomt en vergeet dat hij niet hardop mag groeten. We zeggen niks, eten niks en we luisteren aandachtig naar de preek, probeer je door niks af te laten leiden! Daarnaast wordt ons ook opgedragen beleefd en attent te zijn. Niet denderen we door de moskee heen en eisen we een plek voor onszelf op, vriendelijkheid en welgemanierdheid is zoals de boodschapper Mohammed saws het ons voorgedaan heeft.

We moeten op tijd in de moskee zijn, maar als dat niet gelukt is, kom binnen en groet de gemeenschap met je hart en bidt 2 raq’ah waarna je gaat zitten en aandachtig luistert.

Het vrijdaggebed is verplicht voor iedereen vanaf de puberteit. Het is belangrijk deze leeftijdsgroep hiervan te doordringen, want de boodschapper Mohammed saws waarschuwde: Degenen die het vrijdaggebed veronachtzamen zonder legitieme reden en dit meerdere keren doen, Allah swta zal hun hart verzegelen en ze zullen tot de nalatigen gaan behoren. Zijn onze jongeren zich hier van bewust? Zijn ze hier nu in de moskee? Zo niet zal deze moskee over een aantal jaar weer omgebouwd kunnen worden tot meubelzaak.

Het vrijdaggebed neemt een belangrijke plaats in, in onze wekelijkse routine, en voor goede reden. De boodschapper Mohammed saws zei: de vijf dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed zijn samen genoeg om de zonden van de hele week te compenseren. Veronachtzaam ze dus niet, leef van gebed naar gebed en van vrijdagpreek naar vrijdagpreek. Het zal ons als gemeenschap sterker maken, je zonden vergeven en je rust geven. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.