bismillahi rahiem, alle lof en dank komt alleen Allah toe en vrede en zegeningen op de profeet Mohammed saws, zijn familie en zijn metgezellen.

De imam spreekt vandaag over het belang bewust te zijn van Allah swta. De metgezel Ibn Abbas raah was 13 jaar toen hij een advies van de boodschapper Mohammed kreeg dat diepe indruk op hem maakte.

Hij reed achter de profeet Mohammed saws toen die zei, Jonge man ik zal je een paar woorden leren. Wees je bewust van Allah swta en Hij zal voor je zorgen. Wees je bewust van Hem en je zal hem aan jou kant vinden. Als je vraagt, vraag Allah. Als je hulp nodig hebt, zoek het bij Allah. Weet dat al zou de hele wereld zich verzamelen om je te helpen, ze het niet zouden kunnen doen zonder dat Allah swta het voor je heeft neergeschreven en als de hele wereld zich zouden verzamelen om je kwaad te doen het ze niet zou lukken behalve als Allah het neergeschreven hed. De pennen zijn opgetild en de bladen zijn droog.

Het was advies zoals dit dat de sahaba transformeerde tot de beste personen die er op de aarde rondliepen. De realisatie dat Allah swta aan jou kant staat als je je bewust van hem bent doet het hart groeien. Niks zal ons overkomen, behalve als Allah het wil. Wat een enorme vrijheid geeft dit inzicht. Angst en eenzaamheid verdwijnen als we ons bewust zijn dat onze schepper onze helper is. We zijn in staat een dapperheid, geduld en onafhankelijkheid ten toon te spreiden die voor een ongelovige zeer moeilijk te begrijpen is. De profeet Mohammed saws zei:

Wees je bewust van Allah en je zal hem voor je vinden. Ken Allah in tijden van voorspoed en hij zal jou kennen in tijden van tegenslag. Weet dat alles wat aan je voorbijgaat nooit had kunnen gebeuren en dat alles wat je gebeurd is nooit ontweken had kunnen worden. Weet dat de overwinning komt door geduld, verlichting komt met leed, en met ontbering komt gemak.

Hoe vaak maken we ons druk om futiele zaken, zoeken hulp op allerlei manieren, zonder ons eerst tot onze schepper te wenden? We denken, had ik maar dit, had ik maar dat, nee, wat gebeurt is is gebeurt en zo heeft Allah swta het bepaald. Leer van de dingen die je gebeuren en laat niks tussen jou en je schepper komen. Stijg boven jezelf uit omdat je weet dat het echte leven pas na de dood begint. De dag des oordeels komt snel dichterbij. Onze huidige levensstandaard zou wel eens van voorbijgaande aard kunnen zijn. Zouden we in staat zijn onze ambities bij te stellen van goede studies, banen en grote auto’s, naar een eenvoudig leven waarbij we al blij zijn een beetje eten te hebben? Allah swta zegt in surah baqarah:

Wij zullen jullie op de proef stellen met iets van vrees, honger en tekort aan bezittingen, levens en vruchten, maar verkondig het goede nieuws aan hen die geduldig volharden, die, als onheil hen treft, zeggen: “Wij behoren aan Allah toe en tot Hem zullen wij terugkeren.” Zij zijn het met wie hun Heer mededogen heeft en erbarmen; zij zijn het die het goede pad volgen.

Moge Allah swta dankbaarheid, bescheidheid en voorspoed voor ons neergeschreven hebben.