Er is geen concreter bewijs voor de vergevingsgezindheid van de Meest Genadevolle dan dat hij onze geliefde boodschapper Mohammed saws stuurde en hem voorzag van de meest sublieme eigenschappen. Altijd koos de profeet Mohammed saws ervoor om zachtaardig te zijn en zelfs zijn ergste vijanden vergaf hij. Niet voor niks wordt ons opgedragen de boodschapper Mohammed saws in alles te volgen en zijn manieren en gedrag goed te bestuderen. Als we dat doen zullen we vervuld worden van liefde voor de boodschapper Mohammed saws en hem de plaats geven die hij saws verdiend. Allah swta zegt:

Voor de gelovige is de Profeet hen dierbaarder dan hemzelf.

Het feit dat we de boodschapper saws meer liefhebben dan wat dan ook is een zegen die ons tot het einde der tijden zal baten. Maar niet alleen baat het de gelovigen. De boodschapper Mohammed saws was ook een zegen voor de hypocrieten onder de mensen in Medina. Ondanks dat de boodschapper Mohammed saws zich bewust was van hun aanwezigheid en precies wist wie het waren, ondernam hij geen actie om hen onschadelijk te maken. Hij vertelde het slechts Hudhayfah ibn al-Yaman. Na de dood van de booschapper Mohammed saws gebruikte Hudhayfah slechts een enkele keer deze kennis om de gemeenschap te behoeden voor onheil, maar in principe nam hij het geheim mee in zijn graf, zoals ook de boodschapper Mohammed saws gedaan had.

Ook de ongelovigen profiteren van onze liefde voor de boodschapper Mohammed saws. Hij saws waarschuwde dat we nooit gelovig zouden zijn als we geen onderlinge liefde ontwikkelden. Dit bereiken we door vrede te stichten en genadig te zijn. Toen de metgezellen zeiden dat ze dat al onderling deden, antwoordde de boodschapper: ‘Waarlijk, het gaat niet alleen over vergevingsgezindheid onder jullie zelf, maar jullie moeten compassie tonen voor de gehele mensheid.’ Niet alleen bleek dit een veel betere manier te zijn om de gemeenschap te laten groeien, de aanwezigheid van de boodschapper saws zorgde er ook voor dat alle mensen om hem heen veilig waren voor de bestraffing van Allah swta, Hij zegt:

En Ik zal hen niet straffen, terwijl jij (O Mohammed) nog in hun midden verkeert, noch zal Hij hen straffen als zij vergeving zoeken.

Tot op de dag van vandaag heeft het voorbeeld van de boodschapper Mohammed saws invloed. Hoewel de gemeenschap politieke macht ontbeert, bij het zien van de standvastigheid en vergevingsgezindheid van Moslims die slachtoffer zijn van extreme onderdrukking en terreur slaat de publieke opinie als vanzelf om in het voordeel van de meest barmhartigen. Geen haatcampagnes en leugens kunnen verhullen dat men hier te maken heeft met een geloof dat medemenselijkheid en berusting op de eerste plaats heeft staan. Ons vertrouwen is rotsvast, zoals ook het vertrouwen van onze geliefde profeet Mohammed saws rotsvast was terwijl de hypocrieten en ongelovigen alles probeerden om de boodschapper te neutraliseren. Zijn voorbeeld hoedt de aarde voor oorlog omdat het rechtstreeks werkt in de harten van mensen. Hij is waarlijk gezonden als een zegen voor de gehele mensheid. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.