De imam heeft het vandaag over de reden waarom mensen op aarde zijn. Allah swta heeft ons het leven en de vele goede dingen die daarbij horen gegeven. Hij heeft de dag en de nacht geschapen, hij heeft ervoor gezorgd dat de schepping prachtig is. Hij heeft dit gedaan om het voor de mens makkelijker te maken zijn heer te aanbidden. Hij heeft naar ons boodschappers gestuurd en de laatste van de boodschappers was de profeet Mohammed saws aan wie de Koran geopenbaard werd als leidraad en waarschuwing tot het einde der tijden. Ondanks de ongekende schoonheid van de schepping is deze wereld slechts een voorproefje van wat ons in het paradijs te wachten staat. Hier in deze wereld dienen we te werken, zodat we de beloning van het paradijs waard blijken te zijn. Ons leven is kort, de dag des oordeels stormt op ons af en als we overlijden dienen we genoeg goede daden verzameld te hebben. Allah swta waarschuwt ons in de Koran:

En geef bijdragen van waarmee wij jullie voorzien hebben, voordat de dood tot jullie komt en je zal zeggen: Heer, als u me nog wat uitstel had gegeven had ik meer aan liefdadigheid uitgegeven en tot de rechtgeleiden behoort! Maar Allah geeft geen ziel uitstel als zijn tijd is gekomen en Allah is alwetend over wat jullie doen.

De tijd die we aan onze gebeden spenderen zijn de belangrijkste momenten van de dag. Dan zijn we het dichtste bij onze heer en maken we het onszelf makkelijker op het rechte pad te blijven. De drukte van deze wereld achtervolgd ons echter naar de moskee, en de sjaitaan probeert hier gebruik van te maken en onze concentratie te verminderen. Allah swta waarschuwt ons voor hem, Hij zegt:

Mensen, let op, de belofte van Allah is waar. Laat daarom het wereldse leven jullie niet verleiden en laat de sjaitaan jullie niet weghouden van de vergeving van jullie heer. Zeker, de duivel is jullie vijand, beschouw hem dan ook als jullie vijand.

Beste broeders en zusters, we worden tegenwoordig gebombardeerd met informatie. De telefoon brandt in onze zak en als we tijdens het gebed een trillinkje voelen zijn we afgeleid. Hoe makkelijk is het om nutteloze praat uit te wisselen, terwijl hier toch wezenlijk gevaar in schuilt. Allah swta zegt:

Vergeet niet toen jullie de laster aanhoorden en het doorvertelde, terwijl jullie helemaal niet zeker wisten of het waar was. Jullie dachten dat het klein was, maar bij Allah is het iets geweldigs.

De tijd lijkt steeds sneller te gaan. De technologische ontwikkeling zorgt ervoor dat de wereld kleiner lijkt en afstanden zijn sneller te overbruggen. Het lijkt erop alsof de schepping met een eindsprint bezig is. Neem een stap terug en probeer je af en toe aan deze maalstroom te onttrekken. De profeet Mohammed saws zei eens tot zijn metgezellen: De zon staat op het punt onder te gaan, en wat er van deze wereld over is vergeleken met wat gepasseerd is, is de tijd die nu over is vergeleken met wat voorbij is van deze dag. De profeet Mohammed is gezonden om ons rust en zekerheid te geven. Realiseer je welke plek deze wereld in de schepping inneemt en wat het doel van jou leven is en je zal tot de succesvolle behoren.