Vandaag spreekt de imam over het belang het goede te promoten en het slechte te verbieden. Allah swta zegt:

Laat er uit jullie een groep mensen opstaan die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het verwerpelijke verbiedt. En dat zijn degenen die zullen slagen.

Het is voor de moslim niet genoeg alleen zijn eigen gedrag te controleren. Niet kunnen we om ons heen kijken naar onrecht en zondigheid en denken: Gelukkig ben ik veilig. Vroeg of laat zal dit onrecht en deze zondigheid ook jou, je kinderen of je familie raken. De boodschapper Mohammed saws zei: Degene van jullie die kwaad zien, laat hem het met zijn hand veranderen, en anders met zijn tong, en als dat hem niet lukt, veroordeel het met je hart, maar dat is de zwakste vorm van geloof.

De profeet Mohammed saws waarschuwt ons dat het ongemoeid laten van zondaars en onrecht ons duur kan komen te staan, zoals het ook eerdere volken duur kwam te staan. Joodse geleerden verboden met hun mond de zonden die begaan werden, maar keerden deze zondaars niet de rug toe, waardoor het gehele volk uiteindelijk in zonden verviel. Een waarschuwing voor ons en onze imams en geleerden, hoewel wij moslims de meeste kans hebben deze beproeving het hoofd te bieden, aangezien Allah swta zegt:

Jullie zijn het beste volk wat ooit onder de mensheid verscheen, jullie bevelen het goede aan en verbieden het verwerpelijke en jullie geloven in Allah. En hadden de mensen van het Boek geloofd, dan zou dat beter voor hen geweest zijn, onder hen zijn er die geloofd hebben maar de meesten zijn verdorvenen.

Dit volk is niet een bepaald ras of een bepaalde bevolkingsgroep. Iedereen die zich in de bronnen verdiept, de geloofsbelijdenis doet en zich onderwerpt aan de wetten van Allah kan tot dit beste volk behoren. Ook joden en Christenen zullen bij het horen van de boodschap in hun hart weten dat dit de waarheid is, en dat omarmen van het ware geloof hen zal bevrijden. Allah swta zegt:

Degenen die de Boodschapper volgen, die zij bij hen in de Thora en in het Evangelie beschreven vinden. Hij, die hen het goede oplegt en het kwade verbiedt. Hij, die hen ontheft van de last en de ketenen die hen bonden. Zij die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen zeer zeker slagen.

Het eren en ondersteunen van Allah swta is ook het bewaken van de waarheid, aangezien eerdere geloven werden vervuild. De profeet Mohammed saws zegt: Er is nooit een profeet geweest of er waren mensen die hem in alles volgden, maar hun opvolgers zeiden met hun tong wat ze niet deden en voegde dingen toe die nooit waren geopenbaard. Iedereen die het niet, op wat voor manier dan ook, tegen hun heeft opgenomen behoort niet tot de gelovigen.

Daarnaast was er de fijne balans tussen het gehoorzamen aan de heerser, en het weigeren van geboden die tegen het geloof in gaan. Er is tegenwoordig geen enkele heerser in de Islamitische wereld die ook maar in de buurt komt van het voorbeeld van de boodschapper Mohammed saws en de recht geleide Kaliefen die hem opvolgden. De gevangenissen zitten vol met mensen die deze heersers aangesproken hebben op hun gedrag. Niet voor niks zei de profeet mohammed saws: Jihad is het spreken van de waarheid in het bijzijn van een Tiran. Beste broeders en zusters, het zijn van de beste gemeenschap is zowel een individuele als collectieve zaak. Voorkom het begaan van zonden en vraag vergeving, zodat je sterk genoeg in je schoenen staat om mensen aan te spreken op slecht gedrag en voorkom arrogantie bij het verbieden van zonden en onrecht. Ook jij kan namelijk in zonden vervallen als je er niet genoeg afstand van neemt. Moge Allah swta ons het goede voorbeeld laten geven en ons beschermen tegen het vuur.