Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed saws, zijn familie, zijn metgezellen en degenen die zijn voorbeeld volgen.

De imam spreekt vandaag over silah rahimi, oftewel het goed omgaan met je familie. Rahim betekent familiebanden en is afgeleid van rahma, barmhartigheid. De Moslim wordt opgedragen ten alle tijden barmhartig te zijn en dus vooral ook voor zijn familie. De profeet Mohammed saws zei: Degene die gelooft in Allah en de laatste dag, laat hem zijn familiebanden goed onderhouden. Dit geld zelfs voor familie die ongelovig, asociaal of corrupt zijn, er is geen excuus niet alles in het werk te stellen de familiebanden te conserveren. Allah swta zegt:

En zij die later gelovig zijn geworden en uitgeweken zijn en die zich samen met jullie inspannen, die behoren bij jullie. Maar de bloedverwanten hebben volgens Gods boek de nauwste band met elkaar. Allah is alwetend.

Als arrogantie van een familielid je bijvoorbeeld tegen de borst stoot, realiseer je dat hij een groter probleem heeft dan jij en dat je je niet door zijn slechte eigenschap in moeilijkheden moet laten brengen, Allah swta zegt:

Dient Allah en aanbidt niemand naast Hem. En ben goed voor de ouders en ook voor de andere familieleden, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de niet-verwante buur, de niet-verwante medeburger, de reiziger en slaven waarover jullie beschikken. Allah bemint niet wie arrogant en verwaand zijn.

Voel je ook niet beter dan familie die het niet zo breed heeft, maar bezoek hen en help hen. De profeet Mohammed saws zei: Om liefdadigheid aan een arm iemand te geven geeft beloning, terwijl het geven van liefdadigheid aan een arm familielid tweemaal beloning oplevert, één voor de liefdadigheid en een tweede voor het respecteren van de familiebanden.

De wereld bestaat uit families. Zij vormen het fundament van de maatschappij. Het is belangrijk dat dit fundament sterk is. Daarom maakt Allah swta ook ons sterker als we ons hier voor inzetten. De profeet Mohammed saws zei: Degene die graag meer voorzieningen wil en een lang leven, laat hem investeren in goede familiebanden.

Degenen die dus tijd besteden aan het bezoeken van familie, hun gezondheid zal verbeteren, hun welvaart toenemen, zijn huis zal opbloeien en de deuren van het paradijs zullen voor hem geopend worden. Met zulke beloningen is het duidelijk dat onze grote vijand op de loer ligt deze relaties te verstoren. Een gelovige is zich hier echter van bewust en zijn Godsvrees gaat boven zijn trots. Allah swta zegt:

Zij die samenvoegen wat Allah geboden heeft samen te voegen, hun Heer vrezen en bang zijn voor de vreselijke afrekening, zij zijn het voor wie de uiteindelijke woning is, de tuinen van ‘Adn. Zij zullen ze binnengaan en ook die voorvaderen, echtgenotes en nakomelingen van hen die rechtschapen waren.

De huidige wereld stelt ons in staat in ons eigen coconnetje te zitten. Zelfs in ons eigen huis laten we ons afleiden door al de schermen om ons heen. Hang naar materialisme dwingt ons veel tijd te spenderen in het najagen van deze wereld, hoewel Allah swta ons op het hart drukt dat juist goede familierelaties resulteren in welvaart. Moge Allah swta ons in staat stellen onze tijd juist in te delen.