De imam heeft vandaag gesproken over verschillende verzen uit Surah an-najm, de ster. Hierin vraagt Allah swta de mens of hij niet weet wat er aan de eerdere boodschappers zoals Ibrahim en Mozes is geopenbaard. Allah swta somt vervolgens vanaf vers 38 tot 48 enkele dingen op, namelijk:

38 Dat niemand belast is met de last van een ander.

39 Dat de mens slechts krijgt wat hij heeft nagejaagd.

40 En dat wat hij heeft nagejaagd zichtbaar zal worden.

41Dat wordt hem dan volledig vergolden.

42 En dat bij jouw Heer de eindbestemming is.

43 En dat Hij het is die laat lachen en die laat huilen.

44 En die laat sterven en die leven geeft.

45 En dat Hij de beide geslachten, het mannelijke en het vrouwelijke, geschapen heeft

46 uit een druppel, wanneer die wordt uitgestort.

47 En dat de wederopstanding Zijn taak is.

48 En dat Hij het is die rijk maakt en die vermogen geeft.

Hieruit blijkt maar weer dat Allah swta over alle dingen machtig is en dat hij in constante bemoeienis is. Zonder hem zouden wij en alles om ons heen er niet eens zijn. Hoe ondankbaar wij vaak zijn, we denken dat we meer geld dan een ander verdienen omdat we slimmer zijn of dat we meer kinderen hebben omdat we beter zijn. Nee, ma sha Allahu la quwati ila billahi, ’Zoals God het wil. Alleen in God is kracht! zoals in surah al Kahf ook de rijke man die twee tuinen bezat op een harde manier uitvindt als Allah swta zijn tuinen vernietigd om hem te helpen tot dit inzicht te komen.

De imam is voornamelijk ingegaan op vers 39 en 40 waarin staat dat op de dag des oordeels te zien zal zijn wat wij hebben nagejaagd, en dat ons slechts vergolden wordt wat we zelf hebben gedaan. Niemand kan onze last dan helpen dragen, zelfs niet onze directe familie. Na onze dood zullen er geen goede en slechte daden meer opgeschreven worden, behalve als een rechtschapen zoon Allah swta voor ons aanroept. Of als we aan liefdadigheid gedaan hebben die ook na onze dood doorgaat of als we kennis hebben overgedragen waar mensen ook na onze dood nog van profiteren.

Ondanks de individuele afrekening zijn de meeste zegeningen dus te verdienen in het helpen en ondersteunen van de mensen om ons heen. Dit zijn niet alleen onze geloofsgenoten. Stel je eens voor wat voor een zegeningen je ten deel zullen vallen als door jou gedrag niet-moslims zich gaan verdiepen in de Islam. Beste broeders en zusters, wees niet de zielige jongen die slechts bekend staat om zijn ongeïnteresseerde houding, zijn kleertjes en zijn scooter of het zielige meisje die denkt dat haar telefoon en haar dikke laag make-up het belangrijkste zijn. De sjeatien lachen jullie iedere dag weer uit, en de enorme beloning van het geven van het goede voorbeeld gaat aan jullie voorbij.