Twee dagen geleden is Het hijri jaar afgelopen en een nieuw jaar begonnen. We nemen afscheid van een jaar dat geëindigd is, een deel van ons leven is afgesloten. Het afgelopen jaar heeft ons weer verder verwijderd van deze wereld, van Dunya, en ons dichter bij het hiernamaals gebracht. Bij ieder jaar dat begint lijkt het einde ver weg, maar we worden altijd verrast door de snelheid waarmee het voorbij gaat. Hoeveel dagen hebben we niet verkwanselt, hoeveel voornemens zijn niet gelukt. Voor de onwetenden is het jaar slechts dagen die verstrijken, maar voor de gelovige zit ieder jaar vol gemiste kansen. Al-Hassan Al-Basri zei: Iedere dag als de dageraad aanbreekt wordt er verkondigt: ‘Oh zoon van Adam! Ik ben een dag die niet terug zal keren tot de dag des oordeels, dus vul mij met goede daden!’

Nee, de beslommeringen van alledag hebben ons in slaap gesust. We maken ons zorgen om allerlei zaken, verongelijkt door onrecht wat we vinden dat ons aangedaan wordt of we verdrinken in de verleidingen om ons heen. Het is geen slecht idee af en toe het advies van de boodschapper Mohammed saws ter harte te nemen en te zorgen dat je deze wereld beschouwd alsof je een reiziger ben, slechts op doorreis, niet van plan lang te blijven. Dit betekent dat we ieder moment klaar moet zijn om te vertrekken. Ibn Omar adviseerde de mensen om hem heen: Als je het redt tot aan de avond, wacht dan niet tot de morgen. Als je de volgende morgen haalt, wacht niet tot de avond. Maak gebruik van de tijd dat je gezond bent, voor je ziek wordt en gebruik de dagen dat je leeft, voor je sterft.

Aan het eind van het jaar beginnen bedrijven met het opstellen van de jaarcijfers. Hoeveel is er binnengekomen, hoeveel kosten zijn er gemaakt, waar is winst behaald en waar leidt men verlies. Dit wordt ook ons aangeraden. Las een pauze in om eens goed na te gaan hoe de zaken er voor staan. Hoe hebben we onze tijd besteed, waar hebben we goed gepresteerd aan waar blijven we achter? Voor de goede zaken danken we Allah swta, maar waar we gefaald hebben vragen we om vergeving. Het is goed om altijd tussentijdse rapportages voor te bereiden, zoals ook bedrijven kwartaalcijfers uitbrengen. Zo kan je eerder zien waar het mis gaat en sta je niet voor verrassingen als de afrekening komt. Omar rah zei: Beoordeel jezelf voordat je beoordeeld wordt en weeg je daden voordat ze voor je gewogen worden op de dag waaraan niemand zal kunnen ontsnappen.

Aan onszelf de verantwoordelijkheid om een eerlijke opgaaf te doen van het laatste jaar. In tegenstelling tot de jaarcijfers van het bedrijf is het niet het materiele gewin waar succes aan af te meten is. Sterker nog, misschien stond materieel gewin wel in de weg van succes. Je stond niet op voor fadjr, want je hebt zulke belangrijke vergaderingen die ochtend, of je hebt de klant zijn uitlaat vervangen terwijl het nodig was, alleen maar om geld te kunnen verdienen. We werken onszelf in de nesten, veronachtzamen de wil van Allah, terwijl Allah swta ons beloofd dat alles wat we laten voor hem, hij er iets veel beters voor terug geeft. Het extra geld wat je verdiende, de spullen die je er voor koopt, een flashy auto, dure kleding, brengen je misschien alleen nog maar meer ellende omdat je nu mee moet doen in de ratrace staat weer het nieuwste model of de laatste mode aan te hebben. De rust van een simpel leven had misschien veel beter voor ons geweest.

Beste broeders en zusters, zolang je leeft is het niet te laat om  verbeteringen aan te brengen, maar wacht niet te lang, stel niet uit. Allah swta wacht constant om mensen te kunnen vergeven, Hij zegt: Willen zij geen spijt aan Allah betonen en om Zijn vergiffenis vragen? Want Allah is de Vergevingsgezinde, de Genadevolle. De profeet Mohammed saws leerde ons de volgende smeekbede: En maak het leven voor mij een vermeerdering van het goede. En maak de dood een verlichting voor mij van alle kwaad. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.