Vandaag spreekt de Imam over de geboden en verboden van Allah swta. De profeet Mohammed saws zei: De almachtige God is goed en accepteert niks dan goedheid, en hij draagt de gelovigen op te doen wat de boodschapper saws hen opdraagt. De boodschapper Mohammed saws waarschuwde de gelovigen dan ook in alles scherp te zijn, zodat hun daden ten alle tijden geaccepteerd zouden worden Dit betekent dat de gelovige zich verre houdt van shirk en let op wat hij vergaart. Allah swta zegt:

O jullie die geloven! Eet van de wettige zaken waarmee Wij jullie voorzien hebben en wees Allah dankbaar, als Hij alleen het is Die jullie aanbidden.

We moeten niet verbaasd zijn als we stress en onrust ervaren als we ons niet aan de geboden van onze Heer houden, de boodschapper vertelde: Er was een man die ver gereisd had en met stoffige kleren zijn handen naar de lucht opheft en roept, “Mijn Heer, Mijn Heer” terwijl zijn voedsel haram is, zijn drinken haram is, zijn kleren haram zijn en deze zaken op een oneerlijke manier vergaart zijn. Hoe kan zo iemand verwachten dat zijn smeekbedes geaccepteerd worden?  

Allah swta probeert het de gelovige makkelijk te maken. Hij weet dat het voor ons het makkelijkst is als we een rein hart hebben en constant goedheid betrachten. Dat geeft de meeste rust en dat is ook wat hij de boodschappers opdroeg. De profeet Mohammed saws zei: Hetgene wat mag is hetgene wat Allah in zijn boek heeft toegstaan en hetgene wat verboden is is hetgene wat Allah in zijn boek verboden heeft. Wat hij niet iets over gezegd heeft zal worden vergeven. Om de neiging van geleerden te ondervangen het zekere voor het onzekere te nemen en dingen te verbieden die niet rechtstreeks verboden worden door Allah swta of zijn boodschapper saws zegt Allah swta:

Zeg O Mohammed: “Wie heeft de versiering met kleding, door Allah gegeven, en wat Hij voor Zijn dienaren gemaakt heeft en het goede van het eten, verboden verklaard?” Zeg: “Dit is op de Dag der Opstanding” uitsluitend voor degenen die geloofden tijdens het wereldse leven.” Dus leggen Wij de islamitische wetten precies uit voor de mensen die kennis hebben.”

De gelovige is tevreden met wat er voor hem door Allah swta geschapen is en wat voor hem neergeschreven is. Hij probeert zich ver te houden van zaken die Allah swta verboden heeft en probeert de geboden te volgen. Als er iets is waarover hij onzeker is, kan hij er beter van wegblijven, maar verbiedt het anderen niet. Het licht wat je hierdoor accumuleert zal er voor zorgen dat je een voorbeeldfunctie voor anderen zult krijgen, zonder dat je streng voor anderen hoeft te zijn. Ze zullen aangetrokken worden door je zachtaardigheid en vriendelijkheid, zoals dat ook het geval was bij de profeet Mohammed saws. Help mensen om je heen die in de put zitten en wees blij als Allah swta je kracht en imaan gunt. Vrees voor jezelf en je geloofsgenoten, zonder het vertrouwen in de vergevingsgezindheid van je Heer te verliezen. Allah swta zegt:

Allah wil jullie berouw accepteren, maar degenen die hun lusten volgen, wensen dat jullie ver van het rechte pad zullen afdwalen. Allah wenst het leven voor jullie te verlichten; en de mens is zwak geschapen. O jullie die geloven! Eet niet onrechtmatig van elkaars eigendommen, behalve als het handel met wederzijdse overeenstemming onder jullie is. En doodt jezelf niet. Zeker, Allah is de Genadevolste voor jullie

Moge Allah swta ons kracht geven