Allah swta gebiedt de boodschapper Mohammed saws ons te zeggen:  

“Als jullie echt van Allah houden, volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is de Barmhartige, de Genadevolle.

Het belangrijkste doel van iedere gelovige is er voor te zorgen dat Allah swta van hem houd en tevreden met hem is. Als hij dat voor elkaar krijgt zal hij dicht bij zijn Heer zijn en uiteindelijk zijn latere leven doorbrengen in de uitgestrektheid van het paradijs. Ons hele wezen verlangt hiernaar en versterkt onze wil deze tuinen te bereiken. Allah swta heeft in zijn genade de boodschapper saws gestuurd die in zijn hele gedrag het rechte pad belichaamde. Een helder voorbeeld, begrijpelijk voor de gehele mensheid. Door het voorbeeld van de boodschapper saws te volgen wordt de weg vrijgemaakt naar verlossing, overwinning en succes.

Allah swta heeft geen enkel persoon zo gezegend als de profeet Mohammed saws. Hij is de beste die ooit geleefd heeft en geen enkel persoon zal ooit aan hem kunnen tippen. Niemand heeft zo hard zijn best gedaan zijn Heer te dienen als de profeet Mohammed saws en hiermee heeft hij voor de rest van de mensheid een weg gebaand. Zijn ongekende status maakte hem noch arrogant, noch lui. Sterker nog, het deed zijn inzet alleen maar toenemen en hij saws was zich constant bewust dat hij ons de boodschap moest vertellen, maar ook moest leven zoals wij dat ook moeten doen. Niet voor niks volgen wij de sunnah, oftewel het voorbeeld van de boodschapper Mohammed saws, omdat we weten dat ons dat het meeste oplevert, hier en in het hiernamaals. Hierdoor streven we ernaar goed gedrag te vertonen, want de boodschapper Mohammed saws zei: Ik ben gezonden om jullie karakter te perfectioneren. 

Dit is de sleutel tot succes, bescheidenheid, medeleven, vriendelijkheid, alle goede karaktereigenschappen kunnen we herkennen bij onze geliefde profeet Mohammed saws. Niet voor niks zegt Allah swta: De Profeet is dichter bij de gelovigen dan zijzelf. Aan de ene kant onbereikbaar in perfectie, maar aan de andere kant zo tastbaar omdat ook hij saws gewoon een mens van vlees en bloed is. Allah swta zegt:

Voorzeker, de Boodschapper van Allah is een lichtend voorbeeld voor de gehele mensheid, vooral voor wie op Allah en de Laatste Dag hoopt. En voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

De boodschapper saws drukte ons op het hart dat Allah swta ons op deze aarde veel geeft, maar dat we het paradijs nooit uit het oog mogen verliezen, Allah swta zegt:

Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broeders, jullie vrouwen, jullie verwanten de weelde die jullie verdiend hebben, en de handel waarin je een verlies vreest, en de huizen waarin jullie verheugd zijn, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper, en het hard streven en vechten voor Zijn Zaak, wacht dan tot Allah jullie Zijn besluit geeft. En Allah leidt geen mensen die verdorven zijn.

De boodschapper Mohammed saws werd gezonden om het ons makkelijk te maken, en degenen die de zoetheid van het geloof proeven kunnen dit beamen, ookal lijkt het voor de ongelovigen hard werken. Het begint allemaal bij liefde voor Allah swta en zijn boodschapper saws. Een man vroeg de boodschapper saws over het laatste uur. De boodschapper saws antwoordde: wat heb je voorbereid? De man antwoordde: niet veel behalve mijn liefde voor Allah en zijn boodschapper. De profeet saws antwoordde: Je zal zijn bij degenen die je liefhebt.  Volg de boodschapper zijn voorbeeld in alles en vraag om zegeningen voor hem saws als je zijn naam noemt. Heb hem lief met heel je hart en gedenk de opoffering die hij voor ons gedaan heeft. Dan zul je behoren tot de succesvolle. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.