Deze maand staat in het teken van de geboorte van de profeet Mohammed saws. Een geboorte die een nieuwe morgen inluidde. Het was namelijk een tijd van onderlinge verdeeldheid en duisternis. Zonder rechte leiding heeft de mens het moeilijk en kan het de foute kant op gaan met de maatschappij. Yoesuf geeft dat toe in de Koran, hij zegt:

“En ik verklaar mijzelf niet onkwetsbaar. Waarlijk, de mens zelf is geneigd naar het slechte, behalve als mijn Heer hem Zijn genade schenkt. Waarlijk, mijn Heer is” Genadevol, Barmhartig.”

Met het zenden van de boodschapper Mohammed saws liet Allah swta de gehele wereld zien dat Hij hen niet in de steek had gelaten en dat zijn barmhartigheid onovertroffen is. De Koran zegt:  

Voorzeker, Allah heeft de gelovigen een grote gunst verleend toen Hij tot hen een Boodschapper uit hun midden stuurde die hun Zijn verzen reciteerde, hen reinigde en hen het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij hiervoor in onwetendheid verkeerden.

Hij reinigde het geloof, aangezien in de loop der tijd de boodschappen van de eerdere profeten vervuild waren geraakt. De wereld leek krap voor haar inwoners, maar met het centraal stellen van de schepper, Allah swta, en het blijde nieuws van een leven na de dood gaf de islam weer rust en duidelijkheid over de toekomst aan de gelovigen. Hier profiteren we nog steeds van. Ook al zitten we in de problemen of lijkt de gehele wereld in brand te staan, we weten dat het goed komt want Allah swta is in totale controle. Onze harten verlangen naar Mekka, Medina en Jeruzalem, en we laten ons niet van de wijs brengen door schermutselingen. Het blijven gezegende plaatsen.

Op persoonlijk vlak weten we dat het volgen van het voorbeeld die de boodschapper Mohammed saws gesteld heeft ons weer uit de problemen zal helpen. Het kan nooit fout gaan, we zijn altijd op de goede weg, want de weg van de boodschapper Mohammed saws is de weg van de barmhartige, de meest genadevolle.

De eerste mensen die het voorbeeld van de boodschapper Mohammed saws volgden waren zijn metgezellen en via hen leren we veel over het volgen van het rechte pad. Hiervoor is een rotsvast vertrouwen en een zacht hart nodig. De profeet Mohammed saws was zo’n verschrikkelijk lieve man dat Omar rah zei: Ik hou zoveel van je, ik hou van niemand meer, behalve mezelf. De profeet Mohammed saws antwoordde, Om helemaal succesvol te kunnen zijn zal je zelfs meer van mij moeten houden dan van jezelf. Het ongelofelijke is dat hij dat niet voor zichzelf zegt, maar juist omdat hij het beste met zijn metgezellen voor heeft. Zij zouden daar het meest van profiteren, niet onze geliefde boodschapper saws. Allah swta waarschuwt ons ook in de Koran:   

Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broeders, jullie vrouwen, jullie verwanten, de weelde die jullie verdiend hebben, en de handel waarmee je een verlies vreest, en de huizen waarin jullie verheugd zijn, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper, en het hard streven en vechten voor Zijn Zaak, wacht dan tot Allah jullie Zijn besluit geeft. En Allah leidt geen mensen die verdorven zijn.

Denk goed na over de plaats die de boodschapper Mohammed saws in jouw leven inneemt. Denk aan de waarde die je hecht aan deze wereld en zoek het voorgaande vers nog eens op in surah attaubah en laat hem goed bezinken. Moge Allah swta ons beschermen tegen duisternis en onwetendheid.