De imam spreekt vandaag over al-amana. Amana betekent het waken over iets wat je is toevertrouwd. De tijd die we hier op de aarde hebben gekregen is een amana, we zullen ondervraagd worden wat we ermee hebben gedaan, Onze relatie met onze schepper is een amana, hebben we die goed onderhouden? Ons lichaam is ons gegeven en we dienen daar bewust mee om te gaan, maar hoeveel van ons maken zich niet schuldig aan teveel eten en te weinig bewegen? Maar ook onze ogen, oren en tong zal gevraagd worden of ze gebruikt zijn voor goede zaken. Daarnaast zullen we over iedere euro die we van Allah swta tot onze beschikking krijgen op de dag des oordeels ondervraagd worden en onze kinderen zijn een amana, waarover we de verantwoordelijkheid hebben tot ze groot genoeg zijn op hun eigen benen te staan. De profeet Mohamed saws bezat de meest perfecte eigenschappen en zijn betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel was al voor zijn profeetschap een belangrijk kenmerk van hem(saws). Hij werd vaak Al-Amin genoemd en vele van de ongelovigen brachten ondanks hun verzet tegen zijn boodschap hun spullen bij hem om ze te bewaren. Toen hij op hiijra ging had hij nog veel spullen van de polytheisten onder zijn hoede en hij gaf Ali (raa) de opdracht deze na zijn vertrek te retourneren, ondanks alles wat deze mensen hem afgepakt en aangedaan hadden.


Iedereen krijgt verantwoordelijkheden en die gaan verder dan zijn eigen gedrag en lichaam. De profeet Mohammed saws zei:


“Iedereen is als een herder en jullie zullen allen ondervraagt worden over wat jullie onder jullie leiderschap hebben. Een leider is als een herder en is verantwoordelijk voor diegenen die onder zijn leiderschap vallen, een echtgenoot is als een herder en is verantwoordelijk voor zijn gezin, een vrouw is als een herder en zij is verantwoordelijk voor het huis van haar echtgenoot. Kortom, ieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor dat gene wat onder zijn leiderschap valt”.


Op het moment dat de ouders ouder worden draait de zorgplicht om en zullen de kinderen verantwoordelijkheid voor hun ouders moeten nemen, zonder te klagen of kritiek te uiten.


Onze tijd hier op aarde is kostbaar en onze betrouwbaarheid en verantwoordelijksheid een zeer groot goed. Deze eigenschap was een essentieel onderdeel van de slag om het hart van de ongelovigen in Mekka en dat is wat we als gemeenschap het liefst willen. Volg de soennah van de boodschapper Mohammed saws en zorg er voor dat iedereen om je heen nieuwsgierig wordt naar de boodschap van Allah swta. Leg daarom de lat zo hoog mogelijk voor jezelf en wees een ambassadeur voor ons geloof, dan gebruik je je tijd op de meest optimale manier.