De imam waarschuwt ons vandaag tegen het verdrinken in deze wereld. Het is voor de mens vanzelfsprekend dat hij zich aangetrokken voelt tot de heerlijkheden die God geschapen heeft. Dit is ook niet verboden, God weet als beste waar wij van houden, hij zegt:

Voor de mensen is de liefde tot de begeerlijkheden aantrekkelijk gemaakt, zoals vrouwen, zonen, bergen goud en zilver, gemerkte paarden, vee en omgeploegd land. Dat is het genot van het tegenwoordige leven; maar God, bij Hem is de beste terugkomst.

Zeg o Mohammed: “Zal ik jullie over iets nog beters vertellen? Voor hen die godvrezend zijn, zijn er bij hun Heer tuinen waar de rivieren onderdoor stromen, waarin zij altijd zullen blijven, samen met hun echtgenotes en Gods welgevallen.” God kent zijn dienaren het best.

Dit is ons uiteindelijke doel, het paradijs. Dit leven is slechts kort, Allah swta waarschuwt ons in de Koran constant het leven in deze wereld in perspectief te plaatsen. De profeet Mohammed saws zei:

Zorg dat je het verwerven van vermogen niet als het belangrijkste ziet, zo erg dat je enige hoop deze wereld wordt.

In de huidige tijd ligt de nadruk enorm op consumptie. Reclames vertellen ons dat producten ons gelukkig zullen maken. Sterren worden geafficheert als de succesvolste mensen op aarde, hoewel ze bijna allemaal diep ongelukkig zijn en we willen niet onderdoen voor de buren qua auto of huis. En dat terwijl Allah swta ons zo vaak waarschuwt. Hij zegt:

O mensen, mijn toezegging is waar. Laat het tegenwoordige leven jullie dus niet begoochelen en laat de duivel jullie dan niet om de tuin leiden met betrekking tot mij. De satan is voor jullie een vijand. Neemt dus maar aan dat hij een vijand is. Hij roept zijn partij slechts op opdat zij in de vuurgloed zullen thuishoren.

Materialisme, het lijkt de religie van de moderne wereld te zijn. Toch hoef je geen moslim te zijn om de leegheid ervan te weten. Allemaal zijn we op zoek naar de diepere betekenis van dit leven. De gelovige heeft wat dit betreft een grote voorsprong. Hij herkent de trucken van de satans en weet waarom hij hier op aarde is. Dit geeft hem rust en stelt hem in staat de beste persoon te zijn.  Afgunst blijft op afstand, want hij weet dat de heerlijkheden van dit leven ook een beproeving kunnen zijn. Met hoe minder we toekunnen, hoe meer rust het geeft. Zijn omgeving merkt dat hij op een ander niveau opereert en wordt hierdoor aangetrokken. Als een dienaar in staat is de juiste afstand te bewaren van het materialisme zal God wijsheid in zijn hart laten groeien dit er via zijn tong weer uitkomt. God geeft hem inzicht in de problemen en ziektes van deze wereld, maar ook in de genezing.

Toch is onze gemeenschap in de problemen. De profeet Mohammed saws zei:

Mijn natie zal uiteindelijk geraakt worden door de ziekte van naties, ombeschaamdheid, arrogantie, egoisme, haat en materialisme zullen leiden tot onderdrukking en bloedvergieten.

Wat een verschil met de begintijd. De vrienden van de boodschapper Mohammed saws hadden niks en konden met weinig toe. Zij stelde hun leven in de waagschaal, niet voor macht of bezittingen, maar door hun diepe geloof en de wil de wereld te verbeteren en de mensheid te bevrijden . Hun exemplarische gedrag in de tijd van de veroveringen, hun rechtvaardigheid, barmhartigheid en vrijgevigheid stond in schril contrast met de onderdrukking van de Romeinse en Perzische elite. Dit zorgde ervoor dat de Islam een plek in het hart van de mensen kreeg en het  leger aanzwold met de mensen van de bevrijde gebieden. Hun voorbeeld was ook een les voor alle volgende generaties. Houdt je blik op het hiernamaals, maar realiseer je dat een diepe liefde voor de gehele mensheid de sleutel tot succes in dit leven is.