Wat is er na gezondheid behalve ziekte? Wat is er na jeugd, behalve ouderdom. Wat is na het leven behalve de dood? Beste broeders en zusters, onze harten zijn zwaar van de zonden die erin zijn verzameld. De manier om onze harten weer te verlichten en te genezen is het vragen om vergeving. Vergeving is een deur van hoop die altijd geopend is. Niet laat Allah swta zich allereerst de grootse bestraffer noemen. Hij heeft het beste met ons voor en zijn genade omvat alle dingen, Allah swta zegt:

Verklaar aan Mijn dienaren O Mohammed dat Ik waarlijk de Vergevingsgezinde, de Genadevolle ben. 15:49

Niemand is zonder zonden en Allah swta draagt iedere gelovige op vergeving te zoeken voor de slechte daden die hij begaat. De belangrijkste reden is dat we op de dag des oordeels niet met deze daden geconfronteerd willen worden. Allah swta geeft onze deze kans constant, en het vergeving vragen tijdens de ramadan is nog effectiever dan gedurende de rest van het jaar. Allah swta zegt:

En keer jullie allen in berouw tot Allah, O gelovige mannen en vrouwen, opdat jullie zullen slagen.

Sommige daden dienen we echter ver weg van te blijven, aangezien hier vergeven voor worden een grote opoffering vergt. Een vrouw kwam eens naar de boodschapper Mohammed saws en bekende dat ze overspel gepleegd had. Ze had gehoord dat een paar dagen eerder een metgezel vergeven was en hoopte op dezelfde behandeling. Ze voegde eraan toe dat ze ook nog zwanger was. De boodschapper Mohammed saws droeg haar op na de geboorte terug te komen. Toen de kleine geboren was en ze terugkeerde droeg de boodschapper Mohammed saws haar op de baby 2 jaar te zogen. Na deze periode besliste de boodschapper dat het kind ondergebracht zou worden bij één van de moslimbroeders. De vrouw werd hierna gestenigd en de boodschapper vermeldde dat ze door het ondergaan van deze straf geheel vergeven was voor haar zonden. Hierna werd ze begraven en deed de boodschapper Mohammed saws het begrafenis gebed voor haar.

Wees dus nooit te lichtzinnig over je zonden, verwachtend dat alles wel zomaar vergeven zal worden. Voorkomen is beter dan genezen. Zorg ervoor dat je je tong beheerst, blijf ver weg van roddelen en het doen van valse beweringen. Geef je kinderen genoeg aandacht en zorg dat ze uit de buurt van slechte invloeden blijven en raak niet gewend aan het uitstellen van je gebeden. Er is geen tijd te verliezen, als de engel des doods zijn opwachting maakt is het te laat. De bronnen zijn beschermd, er is geen twijfel over wat de Schepper van ons verwacht. Allah swta zegt:

Verheven boven alle graden is de Heer van de Troon. Hij stuurt de Openbaring op Zijn bevel aan welke dienaar Hij wil, opdat hij de mensen kan waarschuwen voor de Dag van de Ontmoeting. 40:15

Alle lof zij God dat Hij heeft besloten zijn vergeving voor zijn boosheid te laten gaan en dat Hij beloofd heeft de deur van vergeving zo lang we leven op te houden. Dus wees blij en moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.