De laatste tien dagen van de ramadan zijn begonnen. Velen van ons zijn fanatiek gestart, hadden veel plannen gemaakt, maar merken dat het wereldse leven misschien toch teveel tijd heeft opgeëist om deze plannen te verwezenlijken. Als moslims gaan we echter niet bij de pakken neer zitten, sterker nog, Allah swta geeft ons altijd nieuwe kansen en weet precies hoe hij ons moet motiveren. De laatste fase is juist het belangrijkste, zoals dat ook voor ons leven geldt. We nemen ons geloof serieus en verwateren het niet, zoals dat bij degenen gebeurde die de eerdere openbaringen ontvingen. Allah swta zegt hierover:    

Is het voor degenen die geloven nog geen tijd, dat zij hun harten nederig openstellen voor het gedenken van Allah en wat van de Waarheid geopenbaard is? En laten zij niet worden zoals degenen die het Boek voordien hebben ontvangen. Voor hen was de termijn te lang geworden waardoor hun hart werd verhard en velen van hen ongehoorzaam werden. En velen van hen waren verdorven.

Wij volgen het perfect gepreserveerde voorbeeld van onze boodschapper Mohammed saws, en in de laatste tien dagen deed de profeet saws er juist nog een schepje bovenop. Aisha rah vertelde:

Als de laatste tien dagen van de ramadan begonnen, bad de boodschapper van Allah swta de hele nacht en zorgde er ook voor dat zijn familie hiervoor wakker bleef. Hij stroopte zijn mouwen op en wijdde zich geheel aan gebeden en het gedenken van zijn Heer.

Degenen die hierdoor niet gemotiveerd wordt om zich extra in te zetten deze laatste tien dagen en nachten zullen zeker een hoop zegeningen en beloningen missen. Allah swta verteld ons namelijk:

Voorzeker, de Boodschapper van Allah is een lichtend voorbeeld voor de gehele mensheid, voor wie op een succesvolle ontmoeting met Allah en de Laatste Dag hoopt. En voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

De boodschapper Mohammed saws deed deze laatste tien dagen aan ittikaf, oftewel, hij verbleef in de moskee en sliep niet thuis. De engel Gabriel reciteerde samen met hem alles wat er tot dan toe van de Koran geopenbaard was, en de laatste Ramadan van zijn leven reciteerden ze de Koran zelfs twee keer. Het in de moskee verblijven was ook belangrijk omdat de boodschapper Mohammed saws er zeker van wilde zijn dat hij laylat al qadr niet zou missen. Aisha ra verteld:

De boodschapper van Allah saws deed aan ittikaf de laatste tien nachten van de ramadan en drukte ons op het hart: Zoek de nacht van de beschikking in de laatste tien nachten van de maand Ramadan!
Deze laatste nachten, en vooral het laatste deel van de nacht, waarin onze heer afdaalt om degenen die om vergeving smeken te vergeven, moeten goed benut worden. Niet moeten we ons focussen op slechts één nacht in de kortzichtige overtuiging dat dit laylat al qadr moet zijn, daar is de beloning te groot voor, want Allah swta zegt:

Waarlijk! Wij hebben de Koran neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat doet jou weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.De Engelen en de geest daalden in haar neer met Allah’s toestemming, voor elke beschikking. Vrede heerst in deze nacht, tot aan de ochtendschemering.

Verblijf in de moskee, al is het maar één nacht. Proef de zoetheid van je afsluiten van de wereld, zoekend naar het aangezicht van je Schepper. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.