De Imam spreekt vandaag over de dood. Allah swta waarschuwt veelvuldig voor de onafwendbaarheid van de dood. In Surah an-nisaa zegt Hij:

Waar jullie ook zijn, de dood zal jullie bereiken ook al zijn jullie in hooggebouwde burchten.”

In surah Ali-Imran geeft Allah swta aan hoe insignificant het leven hier op aarde eigenlijk is, hij zegt:

Ieder zal de dood proeven, maar jullie volle loon zal jullie op de dag der opstanding gegeven worden. Wie dan van het vuur gevrijwaard wordt en in de tuin binnengebracht, die heeft gezegevierd. Het tegenwoordige leven is slechts het genot van de begoocheling.

Hij waarschuwt ons in surah al munafiqoen dat we onze tijd hier goed moeten gebruiken, want de dood kan ieder moment komen:

Jullie die geloven! Jullie bezittingen en jullie kinderen moeten jullie er niet van afleiden God te gedenken. Wie dat doen, dat zijn dus de verliezers.

En geeft bijdragen van wat Wij jullie voor jullie levensonderhoud gegeven hebben, voordat de dood tot een van jullie komt en hij dan moet zeggen: “Mijn Heer, had U mij niet nog een kort uitstel kunnen verlenen, dan zou ik nog aalmoezen kunnen geven en bij de rechtschapenen behoren.”

Maar God zal niemand uitstel geven, wanneer zijn termijn is gekomen; God is welingelicht over wat jullie doen.

De profeet mohammed saws waarschuwde veelvuldig niet teveel te hechten aan de aardse zaken en de dood veelvuldig te gedenken. Hij zei: Doe zoveel mogelijk goede daden, zo snel als je kan. Waar wacht je op behalve uitgestelde armoede, geld dat je onderdrukt, slopende ziekte, dementie, de dood of de Dajjal? Of wacht je op het laatste uur, want die is zeker verschrikkelijk.

Uthman raah zei dat iemand die niet bang was voor de dood, het op de dag des oordeels een stuk makkelijker zou krijgen. De profeet Mohammed saws benadrukte dat het constant gedenken van de dood goed voor je karakter is, Hij zei: De meest intelligente persoon is degene die de dood constant herinnert. Deze constante herdenking houdt hem af van zonde en slechtheid en leidt tot een goed karakter.

Iedereen is gelijk in de dood. De profeet mohammed saws zei: als je begraven wordt neem je drie dingen mee: Je kinderen, Je geld en je daden. Je kinderen en je geld gaan weer naar huis en jij blijft achter met je daden. Zelfs Harun ar-Rashid, een Abbasiedische kalief tijdens de 9e eeuw en machtigste man van de wereld, huilde vaak en vroeg Allah swta medelijden met hem te hebben in het graf.

Wat doen wij tegenwoordig? We spenderen enorme sommen geld om ons leven nog een paar jaar te verlengen. We hebben alle luxe die je je maar kunt voorstellen, maar heeft het ons dichter bij Allah swta gebracht? Zijn we iedere nacht als we gaan slapen klaar om niet meer wakker te worden? Dit leven is slechts spel, met flikkerende lichtjes en een hoop bling bling. Laat je er niet door afleiden en voel je een reiziger die slechts op doortocht is.