Vandaag spreekt de imam over de inspiratie die we uit de gebruiken van onze geliefde profeet Mohammed saws kunnen halen. De boodschapper Mohammed saws werd op een maandag geboren in Mekka in het jaar van de olifant, 571 na christus in de maand rabi’a al-awwal. Hij emigreerde in het jaar 622 naar Medina waar hij uiteindelijk zou sterven en begraven zou worden in zijn huis in de kamer van Aisha rah. Hij stierf 11 jaar na de emigratie op 63 jarige leeftijd. Geen enkel persoon voor hem en na hem saws evenaart zijn status bij Allah swta. Zijn kwaliteiten getuigden van een perfectie die nog nooit in deze wereld gezien waren. Hierdoor zou de boodschapper Mohammed saws uiteindelijk in staat zijn één van de meest barbaarse volken om te vormen tot het meest edele volk dat de wereld ooit gezien had.

De metgezellen vertellen bijvoorbeeld over zijn verschijning en manier van bewegen. Abu Huraira zei: Ik heb nooit iets mooiers gezien dan de boodschapper van Allah saws. Het leek alsof de zon uit zijn gezicht vloeide. Ook heb ik nooit iemand sneller zien lopen dan de boodschapper van Allah saws. Het leek alsof de aarde het hem gemakkelijk maakte, terwijl wij voortploeterden.

Geen enkel mens op aarde heeft een zwaardere taak gehad dan de boodschapper Mohammed saws. Een enorme last rustte op zijn schouders, maar ondanks dat was hij toch in staat iedereen die in zijn omgeving was in vervoering te brengen. Zijn rust, rechtvaardigheid en nobele karakter waren een voorbeeld voor alle generaties na hem saws. Realiseren we ons echter wel goed genoeg hoe serieus we de boodschap van de profeet Mohammed saws moeten nemen? Hij saws vertelde: Als jullie zouden weten wat ik weet, zou je veel huilen en weinig lachen. Je zou geen plezier meer maken met je vrouw in bed, maar de hele nacht Allah swta om hulp vragen. Je zou wensen dat je een gevelde boom was.

De boodschapper saws was altijd bezig met het hogere doel, de boodschap voor de gehele mensheid over te brengen. Hij saws realiseerde zich dat zijn gedrag een belangrijk onderdeel van deze boodschap was en was dan ook altijd vriendelijk en rechtvaardig. Nooit heeft hij iemand met een vinger beroerd, behalve tijdens jihad. Hij leerde ons dat de beste vorm van jihad tegen een dictator niet het opnemen van de wapens is, maar hem te vertellen dat hij onrechtvaardig is. De boodschapper Mohammed saws kwam altijd op voor de zwakkeren en armen, en prefereerde armoede boven rijkdom. We zien in de huidige tijd dat rijkdom ons verzwakt. Alles is binnen bereik en we hebben het idee dat we niet meer zonder veel van de geneugtes van het leven kunnen. De profeet Mohammed saws wordt ook wel de hongerige profeet genoemd. Te veel eten lijdt tot gezapigheid en maakt ons afhankelijk. Moslims hebben het geluk te kunnen drinken uit een bron van vertellingen over de profeet Mohammed saws en hiernaar te leven, zodat ze zichzelf kunnen versterken, hun karakter kunnen perfectioneren en voor zichzelf een plaats in het paradijs kunnen veroveren. De profeet Mohammed saws heeft hard voor ons gewerkt en er alles aan gedaan om dit voor iedereen mogelijk te maken. Laten we onszelf niet te schande maken en zijn werk aan ons voorbij laten gaan. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.