De eerste tien dagen van de ramadan zijn voorbij gevlogen. Het wordt tijd om er nog een tandje bij te doen om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen die deze gezegende maand met zich mee brengt. Vandaag bespreekt de imam welke bijzondere gebeurtenissen er tijdens de beste maand van het jaar plaats hebben gevonden. Allereerst vond in de maand ramadan de eerste openbaring plaats. De profeet Mohammed saws trok zich rond zijn 40ste steeds vaker terug in een grot nabij Mekka om de problemen en het onrecht dat de Mekkaanse maatschappij plaagden te overdenken. Het was op de 17e dat de engel Jibril de profeet Mohammed saws in de grot bezocht en de boodschapper Mohammed saws duidelijk maakte dat Allah swta hem had uitverkoren voor de belangrijkste taak die ooit aan een wereldwezen gegeven was. Jibril droeg de geschrokken boodschapper saws op om te lezen, maar Mohammed saws antwoordde dat hij dit nooit geleerd had. Na de boodschapper Mohammed saws drie maal flink vastgepakt te hebben werd het eerste vers aan de boodschapper Mohammed saws geopenbaard, namelijk:  

Lees! In de Naam van jouw Heer, die alles heeft geschapen. Die de mens heeft geschapen uit een bloedklomp. Lees voor! Want jouw Heer is de meest Edele. Degene die onderwezen heeft met de pen. Hij leerde de mens datgene wat hij niet kende.

Ook de Torah, het evangelie en de psalmen waren in de ramadan neergezonden. Deze nederzending vond in twee fases plaats. Allereerst zond Allah swta de Koran in zijn geheel naar de eerste hemel en vanaf hier werd het in delen aan de profeet Mohammed saws geopenbaard en zou een leiding voor de gelovigen vormen tot het einde der tijden.

Een andere belangrijke gebeurtenis is de veldslag bij Badr, waar een kleine groep slecht bewapende gelovigen het opneemt tegen een groot, goed uitgerust leger. Met de hulp van door Allah swta gestuurde engelen wordt het gevecht op miraculeuze wijze gewonnen. De eerste overwinning van de onderdrukten op hun arrogante onderdrukkers en een schok voor deze onrechtplegers. Allah swta zegt over het zegevieren van rechtvaardigheid:

Degenen die onrechtmatig uit hun huizen zijn gedreven, alleen maar omdat zij zeiden “Onze Heer is Allah.” Zou Allah de ene groep niet weerhouden hebben van de ander, dan zouden kloosters, kerken, synagoges en moskeeën waarin de Naam van Allah veelvuldig wordt genoemd, zeker zijn vernietigd. Waarlijk, Allah zal degenen helpen die Hem helpen.

Dit was een keerpunt en zes jaar later in de maand Ramadan vindt de geweldloze verovering van Mekka plaats. De ka’ba wordt ontdaan van de afgodsbeelden en de oproep tot het gebed weerklinkt. De boodschapper Mohammed saws vergeeft de inwoners van Mekka en roept hen op zich bij hem aan te sluiten. Een machtige natie ontstaat die rechtvaardigheid en vrede tot in de verre uithoeken van de wereld zou verspreiden.

Vele belangrijke gebeurtenissen vinden plaats in ramadan, bijvoorbeeld de verovering van Andalusie in het jaar 91 na de emigratie. Maar ook de dood van Ali ibn abi Talib vond in de ramadan plaats. Op 63 jarige leeftijd werd hij onderweg naar het ochtendgebed neergestoken door één van de khawarij. Ook de geliefde vrouw en moeder van de gelovigen Aisha rah zou sterven tijdens de ramadan. Het sterven tijdens de ramadan wordt door de geleerden als een grote zegen gezien, aangezien de poorten van de hel dan gesloten zijn. Grote geleerden als Imam al-Bukhari en ibn Majah stierven bijvoorbeeld in deze maand. De profeet Mohammed saws zei: degenen die geloven dat er geen God dan Allah is en sterven terwijl ze vasten om Allah swta te behagen, zij zullen het paradijs betreden.

Moge Allah swta iedereen die overlijdt in deze maand het paradijs laten bereiken. Beste broeders en zusters, het leven is kort en we weten niet of we de volgende ramadan zullen bereiken. Zet alles op alles het maximale uit deze maand te halen.