De imam heeft het vandaag gehad over het belang van smeekbedes of du’a. In surah al-baqarat, vers 186 zegt Allah swta:

 

En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.

 

Ten eerste moeten we ons realiseren dat Allah swta zeer dichtbij is. De profeet saws zei eens tegen zijn metgezellen die hun stem verhieven en Allahu Akbar riepen: Mensen, verhef je stem niet! Je roept geen dove of afwezige aan, maar de alhorende en alziende. Degene die je aanroept is dichter bij dan de nek van je rijdier.

 

Allah swta is dus altijd dichtbij en hij zal in alle gevallen de du’a van zijn dienaar accepteren, tenzij het om zondes gaat of om het ondermijnen van de bloedbanden. Toen de metgezellen vroegen wat er zou gebeuren als ze meer du’a zouden doen antwoordde de profeet Mohammed saws: Er is altijd meer bij Allah. Hij waarschuwde echter wel dat men moest waken voor haast. Toen de metgezellen vroegen wat hij bedoelde antwoorde de profeet saws: iemand die zegt: ik doe constant smeekbedes, maar ik zie niet dat ze geaccepteerd worden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de gelovige stopt met doen van smeekbedes.

Het is belangrijk te realiseren dat je overtuigd moet zijn dat je verhoord zal worden en weet dat Allah geen smeekbedes verhoort die van een onoplettend en verstrooid hart komen. Allah swta accepteert smeekbedes op drie manieren:

 

  1. Hij kan zijn reactie op de du’a versnellen.
  2. Hij kan het bewaren tot het hiernamaals
  3. Of hij kan besluiten een evenredig deel aan kwaad weg te houden
  4. Ook heeft Allah swta beloofd de smeekbedes van drie personen nooit af te wijzen, namelijk van de eerlijke heerser, de onderdrukte onderdaan en van de vastende persoon totdat hij zijn vasten verbreekt. De smeekbedes die je tijdens deze ramadan hebt gedaan zijn dus sowieso geaccepteerd. Het laatste deel van de ramadan staat in het teken van bescherming tegen het hellevuur. De profeet Mohammed heeft gezegd dat de volgende du’a 1 van de meest effectieve smeekbedes is om bescherming hiertegen te verkrijgen.

“O Allah, laat mij profijt hebben van hetgeen wat U mij onderwezen heeft en onderwijs mij wat profijtvol voor mij is en laat mijn kennis toenemen. Alle lofprijzingen komen toe aan Allah in alle omstandigheden en ik zoek toevlucht bij Allah tegen de toestand van de mensen van het Hellevuur.” 

De beste bescherming tegen het hellevuur ligt dus in het opdoen van kennis. Sommigen onder ons zijn misschien al bezig met eid, maar weet dat ook vanavond layla tulqadr nog kan vallen. Gebruik de laatste dagen van de ramadan om je te wapenen tegen het hellevuur. Doe zoveel mogelijk smeekbedes, voor jezelf en je medemoslims. De beste onder ons zorgen ervoor dat ze aan het einde van de ramadan nog meer inzet tonen dan aan het begin.