Vandaag spreekt de imam over de zoetheid van het geloof. Allah swta zegt:

Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die als Allah genoemd wordt, vrees voelen in hun hart en als Zijn Verzen voor hen gereciteerd worden laten zij hun geloof toenemen; en zij leggen hun vertrouwen in hun Heer. Zij zijn het die het gebed onderhouden en die uitgeven van wat Wij hun hebben geschonken.

De boodschapper Mohammed saws zei: Als De almachtige het beste met zijn gelovige voor heeft, geeft hij hem zoetheid. Er werd gevraagd: “wat is zoetheid? De profeet saws zei: Allah swta maakt het makkelijk voor zijn dienaar om goede daden te doen en zorgt dat hij met deze karakteristiek sterft.

Beste broeders en zusters, geloof is niet alleen de feiten in de hoofden van de gelovigen, het is niet alleen het doen van rituelen, een reeks van informatie die alleen door de het verstand moet worden verwerkt. Het is soms moeilijk voor mensen zich helemaal te laten doordringen door de religie. Hoeveel mensen kunnen prima beredeneren dat sport goed is voor hun ontwikkeling en gezondheid, maar doen niet aan sport? Hoeveel mensen realiseren zich dat tabak en roken schadelijk zijn voor hun organen en hun algemene welzijn verminderen, maar toch blijven ze doorroken? We spreken over enorme aantallen mensen, die willens en wetens zichzelf tekort doen. Feiten zijn niet genoeg, er is meer nodig mensen te bewegen het beste te doen. Vanuit het diepste van onze ziel moet de aansporing komen kwaad te vermijden en te veroordelen. Ons hele wezen moet snakken naar goedheid. Liefde voor de mensen om ons heen wordt hieruit geboren en brengt onze gemeenschap dichter bij elkaar en stelt ons in staat ook op niet geloofsgenoten een positieve indruk te maken. We kunnen vandaag een lezing geven over eerlijkheid, hoe belangrijk eerlijkheid is en hoe voordelig het is voor iedereen, maar als je je gedrag daar niet op aanpast, is het alsnog nutteloos geweest.

Degenen die doordrongen zijn van het geloof en de geboden van Allah en zijn boodschapper saws serieus ter harte heeft genomen proeft zoetheid. De zoetheid van het geloof stelt hem in staat enorme offers te brengen, zonder dat hij het gevoel heeft ook maar iets te verliezen. Wat valt er hier in deze wereld te verliezen als je in staat bent je geloof in tact te laten?

Denk bijvoorbeeld aan Kubayb ibn Adiy ra, een metgezel van de profeet Mohammed saws die na de slag bij Uhud op verkenning werd gestuurd richting Mekka. Hij werd echter gevangen genomen, en aangezien hij bij de slag bij Badr verschillende slachtoffers onder de Mekkanen had gemaakt, waren de mensen in Mekka hem niet goed gezind. Ondanks de slechte behandeling bleef hij uiterst stijlvol en wekte de bewondering van zijn bewakers. De Mekkanen boden hem zijn vrijheid aan, als hij de islam zou verwerpen, maar hij weigerde, ookal wist hij dat dit zijn dood zou betekenen. Toen de dag van executie aanbrak vroeg hij of hij nog 2 rak’at mocht bidden. Na twee rakaat kwam hij weer omhoog en zei: Het is dat jullie zouden denken dat ik het zou doen omdat ik bang ben voor de dood, anders had ik mijn gebeden verlengd. De mensen om hem heen werden steeds geïrriteerder en scandeerden dat hij geëxecuteerd moest worden. De mensen om hem heen begonnen hem te verwonden en er werd gevraagd: Zou je niet liever willen dat Mohammed saws in jou plaats was, en dat je veilig bij je familie was. Kubayb antwoordde echter: Nooit, ik wil de boodschapper Mohammed saws nog niet door een doorn geprikt zien worden!

Voor hij zijn laatste adem uitblies smeekt Kubayb Allah swta de vredesgroet over te brengen aan zijn geliefde profeet Mohammed saws. De boodschapper Mohammed saws was te midden van zijn metgezellen toen hij zei: Oh Khubayb, moge vrede en zegeningen van Allah op jou zijn! De groet was overgekomen, de metgezel gestorven, maar een held en voorbeeld voor volgende generaties was geboren. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.