Allah swta zegt in surha ar-Rum:

En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie echtgenotes heeft geschapen. opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en geborgenheid. Waarlijk, dat zijn zeker Tekenen voor mensen die nadenken.

De mens streeft naar een goed en rustig leven, ver van moeilijkheden en problemen. Hoewel dat natuurlijk zo goed als onmogelijk is, is er één plek waar we dat grotendeels zelf in de hand hebben, waar we een groot deel van de tijd doorbrengen en ons altijd kunnen terugtrekken. Deze plek is ons eigen huis, waar we samen met onze echtgenoten een gezin vormen. De gezinnen vormen samen het fundament van de samenleving. De onderlinge relatie tussen de echtgenoten vormt de sleutel tot het stichten van een succesvol gezin. Liefde en genegenheid in het huis heeft zijn weerslag op de kinderen die zich evenwichtiger zullen ontwikkelen in een vreedzame omgeving. Niet voor niks dat de profeet Mohammed saws de mannen erop wijst dat zei een grote verantwoordelijkheid van Allah swta hebben gekregen, Hij saws zegt:

Oh mannen, respecteer de rechten van de vrouwen. Behandel ze met compassie en liefde en vrees Allah wat dit betreft. Allah heeft ze onder jullie zorg geplaatst en hiermee hebben jullie Allah beloofd hun eer en kuisheid te bewaken. 

Het is essentieel dat als we op zoek gaan naar een partner, we allereerst letten op haar godsvrees. De profeet Mohammed saws zei: Een vrouw wordt getrouwd om vier redenen, haar geld, haar afkomst, haar schoonheid en haar religie. Zorg dat religie je primaire drijfveer is.

Dit advies werkt twee kanten op. Aan de ene kant is het een stimulans voor de echtgenoten om hun geloof serieus te nemen, omdat de beste echtgenoten slechts beschikbaar zullen zijn we onze religie serieus nemen. Aan de andere kant doordringt het ons ervan dat er slechts sprake kan zijn van een echt duurzame relatie als het gebaseerd is op een gedeeld geloof. Verliefdheid en fysieke attractie vervliegen in de loop der tijd, dus er is een sterker fundament nodig. Altijd kunnen de gelovigen elkaar een spiegel voorhouden of elkaar vergeven, omdat we onze relatie primair willen laten slagen omwille van Allah swta.

We zijn ons bewust dat we de perfecte echtgenoot nooit zullen vinden en dat ook wij niet perfect zijn. Goede manieren, lieve woorden en vriendelijkheid naar je vrouw zorgen ervoor dat steeds meer mooie gezamenlijke momenten worden gedeeld. De profeet Mohammed saws zei: Zal ik jullie vertellen wie de besten onder jullie zijn? De respectvolle gentleman met goede manieren die zijn vrouw zo goed mogelijk behandeld. Hoe goed een man is kan je afleiden uit hoe hij met zijn vrouw omgaat. Als mannen het idee hebben dat dit een teken van zwakte is, zijn ze helaas verzand in onwetendheid, een jammerlijke staat van onderontwikkeldheid. Daarbij onthouden ze zichzelf de rust en harmonie die het zijn van een liefdevolle echtgenoot en vader brengt. De profeet Mohammed saws zei: Je zal het paradijs niet bereiken totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie vertellen hoe je liefde tussen elkaar creëert? Zorg voor vrede tussen jullie.

De profeet Mohammed saws besteedde veel tijd aan zijn gezin. Hij hield altijd rekening met zijn vrouwen, bijvoorbeeld door zich goed te kleden, te reinigen en lekker te ruiken. Hij adviseerde: Een gelovige doet voor een ander wat hij ook voor zichzelf wenst. Ook het onderlinge vertrouwen is zeer belangrijk. Geen hechtere relatie dan het huwelijk waarbij onze diepste geheimen niet verborgen kunnen blijven. Bewaak elkaars geheimen en bouw onderling vertrouwen. Zo wordt het huis een vreedzame plek waar we graag verblijven en waar onze kinderen vreedzaam in kunnen opgroeien.