Vandaag spoort de imam ons aan altijd haast te maken met het doen van goede daden. De dood is onvermijdelijk en niemand weet waar en wanneer het zijn tijd is. Allah swta zegt:

“Waarlijk, de dood waarvoor jullie vluchten zal jullie zeker ontmoeten, daarna worden jullie tot Allah gestuurd, de Alwetende van het onzichtbare en het zichtbare, en Hij zal jullie dan vertellen wat jullie plachten te doen.

Het is daarom zaak constant bezig te zijn met het vullen van de weegschaal met goede daden en te proberen onze zonden vergeven te krijgen. Het doen van goede daden zal ook nog eens leiden tot een betere wereld, waarin hulpvaardigheid en vriendelijkheid de boventoon zal voeren. Allah swta zegt:

Wedijver met elkaar in het vragen om vergiffenis van jullie Heer en om het Paradijs, dat zo wijd is als de hemelen en de aarde, bereid voor de godvrezenden. Degenen die in voorspoed en tegenspoed liefdadigheid geven, die de woede onderdrukken en die de mensen vergeven, waarlijk, Allah houdt van degenen die het goede doen.

Dat is ook de sunnah, het voorbeeld van De boodschapper Mohammed saws en de eerdere profeten. Hun harten waren vol liefde voor hun schepper en de schepselen op de aarde. Hun goede gedrag trok mensen aan, waardoor de boodschap wijd kon worden verspreid. Allah swta zegt:

Waarlijk, zij wedijverden in goede daden en zij riepen Ons hoopvol en vol vrees aan en zij stelden zich nederig voor Ons op.

Allah swta heeft het voor ons makkelijk maakt goede daden te doen. De omgeving reageert positief en we voelen ons er goed bij. We dienen echter altijd onze intentie in de gaten te houden. Goede daden doe je in eerste instantie voor je schepper, en als het niet lukt voorgenomen goede daden te doen moeten we meer vergeving vragen, want zonden begaan maken het moeilijker goede daden te doen. Het bidden in de moskee, het doen van extra gebeden, het constant danken en gedenken van onze heer, degene die dit structureel in hun dag verweven weten hoe makkelijk het is. Maar voor sommigen van ons lijkt het doen van goede werken zwaar. Ze willen graag, kennen de zoetheid aangezien de ramadan hen die zoetheid heeft doen proeven, maar de sjaitaan heeft hen weer afgeleid door in te fluisteren dat deze wereld zo belangrijk is. Geef niet op en zet je schouders eronder. Het geven van de vredesgroet, Dhikr tijdens het wachten op de bus, gebeden en dua voordat je naar bed gaat. Een oud broodje in je zak stoppen om de vogels te voeren, kleine stapjes om weer in de flow te komen. De boodschapper Mohammed saws zei:

In het goed zijn voor ieder levend schepsel zit beloning.

Het vergt inzet, maar beeld je in dat je een berg aan het beklimmen bent om het eveneens opklimmende vuur voor te blijven. Hoeveel moeite zou je doen?

Moge Allah swta ons laten proeven hoeveel makkelijker ons leven is als we de adviezen van Allah swta constant opvolgen. Moge Allah swta ons beschermen tegen de influisteringen van de sjaitaan. Moge Allah swta ons vergeven en beschermen tegen de bestraffing van het vuur.