Vandaag spreekt de imam over vrede. Één van de 99 namen van Allah swta is as-salaam, degene bij wie alle vrede en tevredenheid zijn oorsprong vindt. Allah swta heeft in ieder mens het goede gecreëerd en hen een zeer hoge status op de aarde gegeven. Voor Allah swta is ieder afzonderlijk persoon belangrijker dan de Ka’ba!! Ook ongelovigen hebben deze status, want het zijn allemaal potentiële gelovigen. Allah swta zegt in surah an-nisaa:

O jullie die geloven, wanneer jullie ten strijde trekken op de Weg van Allah, verifieer dan en zeg niet tegen degene die jullie groet: “Jij bent geen gelovige”, Zo waren jullie voorheen ook, waarna Allah jullie begunstigde. Verifieer dus. Voorwaar, Allah is op de hoogte van dat wat jullie doen.

We kunnen pas iemand tot ongelovige bestempelen als hij de gehele boodschap heeft ontvangen en zelfs dan zou het kunnen zijn dat hij in zijn hart de waarheid aanvaard heeft zonder dat hij het kenbaar maakt. Kortom, de gehele mensheid heeft een beschermde status. Allah swta zegt in surah al-Madi-ah:

Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt en dit niet als vergelding voor moord is bedoeld, en het bedoeld is om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven. En voorzeker, Onze Boodschappers zijn met duidelijke Bewijzen naar hen gekomen. Voorwaar, vervolgens waren velen van hen daarna overtreders op aarde.

Ondanks al het leed dat de Mekkanen de gelovigen aangedaan hadden, uiteindelijk bleken bijna alle inwoners de boodschap te omarmen. Beste broeders en zusters, vrede. De sahaba begonnen aan de grote veroveringen na de dood van de profeet Mohammed saws, niet om rijk te worden, niet om macht te verkrijgen, niet om status te verwerven. Nee, ze legde hun leven in de waagschaal om vrede te verspreiden. De boodschapper saws was naar de gehele mensheid gezonden, om oorlogen en onderling conflict te voorkomen, om broederschap onder de gehele mensheid te bewerkstelligen. Wij hebben het geluk met deze boodschap te zijn geconfronteerd. Wat we ook zien en horen over leed wat onze ummah wordt aangedaan door zogenaamde ongelovigen, dan nog dienen we dankbaar te zijn en te geloven dat als we de kans hadden met de piloten van de vliegtuigen die onze steden bombarderen te praten en uit te leggen wat de Islam inhoudt, er een grote kans bestaat dat zij het geloof zullen omarmen. Zij verdienen medelijden want Allah swta zegt:

Waarlijk, als degenen die niet geloven alles wat zich op de aarde bevindt en het gelijke daaraan zouden bezitten om zichzelf daarmee vrij te kopen van de Bestraffing op de Dag der Opstanding, dan zou dat nooit van hen aanvaard worden. En voor hen is er een pijnlijke Bestraffing.

Allah swta is in controle, hij weet wat hij doet. Ons wordt gevraagd geduld te hebben. Zoals wij als Moslims worden aangekeken als er weer een terroristische aanslag plaats vind, doen wij niet hetzelfde als we hele volken verantwoordelijk houden voor bombardementen die slechts in opdracht van een handje vol mensen gedaan worden? Jezus ale i salam zegt in het evangelie: Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder en zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Wij kennen de waarheid en de vrede en rust die dit geeft zou ons in staat moeten stellen een lichtend voorbeeld voor de gehele mensheid te zijn, waardoor iedereen als vanzelf naar het licht toe komt. Doe het gebed, behandel je medemens zoals je zelf behandelt wilt worden en ben je bewust van deze verantwoordelijkheid die slechts te dragen is met hulp van Allah swta.