Nog maar een maand en de ramadan begint. Velen van ons zijn al begonnen met de voorbereidingen, en terwijl we hiermee bezig zijn komen we er achter hoe ver we eigenlijk zijn weggedreven van hetgeen wat ons het meeste baat, ook buiten de ramadan. De schaamte neemt toe en we zouden het liefst wegvluchten als we terugdenken aan alle tijd die verkwist hebben en slechte daden die we verzameld hebben, ondanks de enorme zegeningen die Allah swta ons gegeven heeft. Waar vluchten we echter naar toe? De enige waar we naartoe kunnen vluchten is degene voor wie we ons juist het meeste schamen en voor wie we het meest bang zijn. Toch is er niemand meer vergevingsgezind en barmhartig en Allah swta wil ook graag vergevend en barmhartig zijn! Vergeleken met zijn macht zijn wij niks, maar toch is de tedere en welonderrichte nauw betrokken bij zijn creatie en wie zijn bescherming zoekt zal het krijgen. Allah swta zegt:

Met grote macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn het, die hem hebben uitgebreid.

En Wij hebben de aarde uitgespreid, en hoe uitmuntend hebben Wij dit gedaan.

En alles hebben Wij in paren geschapen, opdat jullie de gunsten van mij kunnen overdenken.

Zeg, O Mohammed: “Vlucht daarom naar Allah. Waarlijk, ik ben door Hem naar jullie gezonden als een duidelijke waarschuwer.

Alles is in zijn handen en tot hem zullen we onze toevlucht moeten zoeken. We moeten vluchten van de satans, van onwetendheid naar kennis, van ongeloof naar dankbaarheid, naar hem vluchten betekend bescherming, in deze wereld en in het hiernamaals. De boodschapper Mohammed saws zei:  : “Wanneer je naar bed gaat, voer dan de wassing uit, ga op je rechterzij liggen en zeg: ” O Allah! Ik geef me aan U over en vertrouw al mijn zaken aan U toe en vertrouw op U voor Uw zegeningen, zowel met hoop als met angst voor U. Ik vlucht naar U, en er is geen plaats van bescherming en veiligheid behalve bij U, O Allah! Ik geloof in Uw Boek dat U hebt geopenbaard en in Uw Profeet die U heeft gezonden. Als je dan diezelfde nacht sterft, zul je sterven met geloof. Laat de bovengenoemde woorden het laatste zijn wat je zegt voor je gaat slapen.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah zag eens een klein jongetje naar buiten gezet worden door zijn moeder. Hij huilde en hield zijn moeders jurk vast, maar ze sloot de deur achter hem. Hij bleef op de stoep zitten huilen en wachtte in de hoop dat zijn moeder de deur weer zou openen. Na een tijdje deed de moeder de deur weer open en vond hem huilend op de stoep. Ze pakte hem op, knuffelde en kuste hem en nam hem in haar armen. Toen ze hem mee naar binnen nam zei ze: Mijn zoon, wie heb je behalve mij? Wie geeft je geborgenheid behalve ik en naar wie kan je terugkeren behalve naar mij? De jongen vluchtte voor haar straf, maar het terugkeren naar haar geborgenheid was de grootste beloning. Zo ook de gelovige die vlucht voor de bestraffingen van zijn heer door juist naar hem toe te vluchten, want er is niets wat ons kan beschermen tegen Allah, behalve Allah. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.