De imam spreekt vandaag over surah 103, al asr, de voorbijgaande tijd.

Bij de tijd.

Voorwaar, de mens verkeert zeker in (staat van) verlies.

Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, en elkaar aansporen tot de Waarheid, en elkaar aansporen tot geduld.

Imam Shafi zei dat als mensen alleen dit vers serieus zouden bestuderen en ter harte zouden nemen, het genoeg zou zijn als leiding in hun religie. Uit het vers komen 4 dingen naar voren die essentieel zijn voor een gelovige en voor de gemeenschap in zijn geheel.

Allereerst het hebben van geloof in de eenheid van God en dat alles in zijn handen is.

Daarnaast het verrichten van goede daden.

Als derde het openlijk verkondigen van de waarheid

en als laatste elkaar oproepen geduld te hebben.

De tijd gaat voorbij, en iedere seconde die weg tikt komt niet meer terug. Op de dag des oordeels zullen we erachter komen dat we een groot gedeelte van de ons gegeven tijd nutteloos besteed hebben terwijl we dachten goed bezig te zijn. We werden rijk, hadden plezier enz.

Ons wordt opgedragen de mensen om ons heen er constant op te wijzen wat echt belangrijk is in dit leven, en dat is het dienen van onze schepper.

In surah ali imran zegt Allah swta:

Laat er uit jullie een gemeenschap voortkomen van mensen die oproepen tot het goede. Die het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke verbieden. Zij zijn het die het welgaat.

Heb daarom geduld, het wereldse leven maakt ons haastig, terwijl zal blijken dat we eigenlijk onze tijd verdeden. Degene die geloof heeft en de geboden van Allah tot eerste prioriteit maakt, dat is degene die het wel zal gaan.