Geen mens is perfect, maar Allah swta geeft ons de handvaten om op het rechte pad te blijven. Telkens staat zijn deur van vergiffenis open en Allah swta is blij als we succesvol zijn. Hij zegt:

O jullie die geloven, keer jullie in oprecht berouw tot Allah, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden kwijtschelden, en jullie verwijzen naar tuinen waar rivieren onderdoor stromen op de Dag waarop Allah de Profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen. Hun licht straalt vόόr hen en rechts van hen. Zij zeggen: “Onze Heer! Vervolmaak ons licht voor ons en geef ons vergiffenis. Waarlijk, U bent tot alle dingen in staat.”

De basis voor een vredig en gelukkig leven is complete toewijding aan de almachtige. Het is een alomvattend gebod je stevig vast te houden aan het geloof en zoveel mogelijk elementen ervan een vast onderdeel van je routine te maken. Dit stelt ons in staat dicht bij onze schepper te blijven opdat we in het latere leven succesvol zullen zijn. Allah swta zegt:

Wees standvastig, zoals jou en wie met jou berouw toont is bevolen en overtreed de grenzen van Allah niet. Waarlijk, Hij ziet alles wat jullie doen.

We doen onszelf nooit onrecht aan als we de geboden van onze schepper als leidraad nemen. We streven ernaar te vermijden wat Hij verbiedt en we proberen alles te doen wat hij ons gebied. Onze integriteit is belangrijk, we zijn allemaal ambassadeurs van ons geloof en voor het dragen van deze verantwoording hebben we de hulp van onze schepper nodig. De meest genereuze en barmhartige is de beste om hulp aan te vragen en bij Hem vinden we altijd een luisterend oor. Als we volhardend zijn in onze aanbidding zoals het doen van extra gebeden en het reciteren van de koran, is de kans dat onze smeekbeden verhoord worden groot. We kennen vele voorbeelden van grote geleerden en toegewijde dienaren die op de meest wonderlijke wijze gezegend werden.

Vandaag de dag worden de verplichte handelingen soms al als een grote last gezien. Sommigen bidden alleen tijdens de ramadan en stoppen na de ramadan weer. Deze mensen lopen een groot risico. De Boodschapper Mohammed saws zag tijdens de hemelreis die hij maakte met de engel Gabriel mensen bij wie hun hoofd werd verbrijzeld, waarna ze weer terug groeide zoals ze waren geweest. De boodschapper Mohammed saws vroeg: Oh Gabriel, wie zijn deze mensen? Hij antwoorde: Het hoofd van deze mensen was te zwaar op hun kussen om op te staan om de verplichte gebeden te verrichten.  

Wie zal zich niet door dit verhaal laten waarschuwen? De wijze persoon is degenen die zichzelf verantwoordelijk gedraagt omdat hij weet dat hij op de dag des oordeels ter verantwoording zal worden geroepen. Het voordeel van onachtzaamheid staat niet in verhouding tot de nadelen die je er van gaat ondervinden. Het schuldgevoel is daar maar een onderdeel van, en hoewel er niemand vergevingsgezinder is dan Allah swta, de shaytan zal het je influisteren om je onzeker en miserabel te maken. Zorg dus dat je toegewijd bent, vaste rituelen inslijt in je dag, voordat je gaat slapen, als je wakker wordt, voor het eten, na het eten, als je de trap op loopt, als je ergens staat te wachten, zorg dat je in constante aanbidding bent, zoek kennis en ben je constant bewust van je Schepper.

We zijn niet perfect, iedereen van ons is blij dat Allah swta onze zonden bedekt, want als iedereen alle slechte daden van ons zou weten zouden we ons niet meer op straat durven vertonen. Echter, we kunnen het ons niet veroorloven af te drijven. We moeten onszelf op zo’n moment wakker schudden en extra ons best gaan doen. Allah swta zou beledigd zijn als je denkt dat je nu zo ver bent afgedreven dat het geen zin meer heeft om berouw te tonen. Het vooruitzicht van prachtige tuinen en de ontmoeting met onze geliefde profeet Mohammed saws zou ons vleugels moeten geven.