Vandaag spreekt de imam over het belang van goed gedrag. Het goede gedrag dat de moslims door de tijd heen hebben vertoond is één van de belangrijkste factoren geweest bij de verspreiding van de Islam. Het is een essentieel onderdeel van ons geloof, sterker nog, ons goed gedragen tegenover alle mensen waarmee we in aanraking komen is een verplichting. Ten alle tijden dienen we ons bewust te zijn dat we ambassadeurs zijn voor ons geloof, net als de profeet Mohammed saws dat was. Niks brengt mensen dichter bij de waarheid, dan dat de aanhangers van het geloof zich edel gedragen. Daarbij lijdt het tot onderlinge verbondenheid en liefde die onze ummah tot een hechte gemeenschap zal smeden. Allah swta benadrukt vele malen in de Koran dat we ons waardig en goed dienen te gedragen, bijvoorbeeld in surah ali imran 134


En haast jullie naar Vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen.


Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.
Allah swta houdt van mensen die gul, behulpzaam en altijd goed voor andere mensen zijn. Zij zijn degenen die doen wat de Islam ons voorschrijft, hetgene waarme de boodschapper Mohammed saws is gekomen. Surah al furqan zegt:


En de dienaren van de Meest Barmhartige zijn degenen die nederig op aarde lopen. En als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Vrede.” En degenen die de nacht neerknielend en staand voor hun Heer doorbrengen. En degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, de bestraffing hiervan is blijvend. En degenen die niet verkwisten, noch gierig zijn wanneer zij uitgeven, maar de middenweg daarin volgen.


Onze boodschapper Mohammed heeft het beste voorbeeld voor ons gegeven. Allah swta zelf was vol lof over onze profeet Mohammed saws, dus als wij het voorbeeld van onze edele profeet Mohammed saws volgen zullen we onze status bij Allah swta verhogen. Allah swta zei in surah al-qalam als de Mekkanen de boodschapper Mohammed saws beschuldigen een bezetene te zijn:


En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.


Aisha rah heeft gezegd dat de boodschapper Mohammed saws de verpersoonlijking was van de Koran. Alles wat de profeet Mohammed saws deed was in overeenstemming met het heilige boek. Nooit zei hij iets slechts, was altijd netjes, was altijd vriendelijk en was het tegenovergestelde van wraakzuchtig.


Onderschat niet hoe zwaar goed gedrag weegt in de weegschaal op de dag des oordeels. Allah swta heeft geen behoefte aan degenen die zich niet focussen op het wezenlijke, maar zich laten afleiden door het slechte. Luister eens goed naar de teksten die uit je boxen komen als je rap muziek luistert. Zijn dat je helden? Roepen ze op tot goed gedrag? Hoeveel Koran had je al gekend als je al die songteksten die je uit je hoofd kent vervangt voor surahs? En dan vinden we het overdreven dat de profeet Mohammed saws ons waarschuwt tegen muziek. De profeet Mohammed saws zei:

degenen die zich op de aarde goed gedragen en goed tegenover andere mensen zijn, zullen zich naast mij bevinden op de dag des oordeels.

Kijk goed naar jezelf, zal jij je naast de profeet Mohammed saws bevinden op de dag des oordeels?