Allah swta zegt: En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen. opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en genegenheid. Waarlijk, dat zijn zeker Tekenen voor mensen die nadenken.

Allah swta heeft regels aan zijn dienaren voorgeschreven die hun situatie zullen verbeteren en hun harten tot rust zullen brengen. Het volgen van deze regels zal hen zowel tijdens als na hun dood tot voordeel strekken. Het naleven van deze regels is een belangrijk onderdeel van het streven naar waarheid en leiding. Allah swta heeft liefde en genegenheid tussen mannen en vrouwen gecreëerd en samen vormen zij het gezin, de hoeksteen van de samenleving. Niet voor niks heeft Allah swta veel advies en wetgeving neergezonden om houvast aan de partners te geven. Geen intensievere relatie dan het huwelijk, en er kunnen gemakkelijk dingen scheefgroeien als we niet constant scherp zijn. Als eerste drukt Allah swta ons op het hart dat er een reden is dat de partners bij elkaar zijn gekomen, en dat dit verbond niet te lichtvaardig verbroken moet worden. Allah swta zegt:

Jullie zijn tot elkaar gekomen en hebben een sterk verbond gesloten

Hoewel Allah swta de scheiding als oplossing voor echt hardnekkige problemen heeft toegestaan, is het zeker niet de bedoeling hier te makkelijk over te denken. Een grote bedreiging voor het instituut is te snel denken dat scheiden in iedere situatie mogelijk is, maar Allah swta weet wat voor leed dit kan veroorzaken voor de kinderen, de man en de vrouw. Er zijn altijd slachtoffers, dus wee degenen die misbruik maken van de barmhartigheid van onze schepper, toen hij toestond echte onwerkbare huwelijken te ontbinden. Roekeloze en egoïstische personen zullen ter verantwoording worden geroepen als hun talaqs te makkelijk zijn uitgesproken en zij hierdoor de betrokken personen en de gemeenschap schade hebben berokkend. Degenen die vandaag even trouwen en morgen scheiden, of degenen die bij de keuze van hun partner verkeerde prioriteiten stelden. Wees gewaarschuwd, de Profeet Mohammed saws zei: Een vrouw wordt voor vier redenen getrouwd, haar geld, haar afkomst, haar schoonheid en haar religie. Kies degenen bij wie hun religie het belangrijkst is.

De boodschapper Mohammed saws zei ook: als een goede moslim om je hand komt vragen, trouw met hem, want als je dat niet doet zullen beproevingen en corruptie zich op de aarde verspreiden. Nadat Allah swta ons samengebracht heeft, zullen man en vrouw hard moeten werken om de relatie tot een succes te maken. Beiden hebben rechten en plichten, en veronachtzaming hiervan kan tot problemen leiden. We moeten echter niet meteen gaan stampvoeten als bepaalde rechten niet worden nageleefd, want vergevingsgezindheid is de basis voor succes. Een goede band is echter ook gebaseerd op het erkennen en rekening houden met elkaars gevoelens. De vrouw heeft namelijk een belangrijke rol, de boodschapper saws zei: De vrouw is een herder in het huis van haar man en verantwoordelijk voor haar kudde. Kortom, samen vorm je een team om het huis zo goed mogelijk op orde te houden. Laat invloeden van buiten niet tussen jullie inkomen. Leg je oor niet te luister bij opruiers die zich bemoeien met privézaken zonder tot verzoening op te roepen. De profeet Mohammed saws was zeer stellig over dit gedrag, dat vaak door familieleden tentoongespreid werd. Hij saws zei: Degene die de vrouw tegen haar man opzet hoort niet bij mij.  Familieleden zijn bij uitstek degenen die juist kunnen bemiddelen om een echtscheiding te voorkomen of in het uiterste geval de afwikkeling van het huwelijk in goede banen te leiden. Wees waakzaam dat wrok je geen parten speelt in dit proces en laat je partner op een stijlvolle manier gaan, maar het beste is natuurlijk de echtscheiding te voorkomen, want Omar rah zei toen een man kwam vragen over de afhandeling van de scheiding: Doe het gewoon niet! De huizen die op liefde gebouwd zijn, zijn aan jullie toevertrouwd. Houdt ze dus vast! Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.