Vandaag spreekt de imam over het belang van een goed huwelijk. De profeet Mohammed saws zei: De wereld is slechts een korte genieting, en het grootste genot in deze wereld is het hebben van een gelovige vrouw.

Toen Allah swta Adam schiep en hij een tijdje in het paradijs had verbleven voelde hij zich eenzaam. Op een dag werd hij wakker en bleek dat Allah swta hem gezegend had met het beste geschenk wat iemand zich kan voorstellen, een lieve vrouw. Allah swta zegt:

O mensen, vreest jullie Heer die jullie uit één wezen geschapen heeft, die uit Adam zijn echtgenote schiep en die uit hen beiden vele mannen en vrouwen heeft voortgebracht en over de aarde verspreidde.

De relatie tussen Adam en Eva was er één van liefde en dankbaarheid en hier komen alle volken op aarde uit voort. Allah swta heeft de man en vrouw als paar geschapen en draagt de gelovigen op het huwelijk zeer serieus te nemen. Hij zegt:

Ik laat het werk van niemand verloren gaan, of je nu een man of een vrouw bent; jullie horen bij elkaar.

Als je jong bent is er de fysieke aantrekkingskracht die het makkelijk maakt een diepe connectie tussen elkaar tot stand te brengen en als je ouder wordt zijn er de gezamenlijke belevenissen, prestaties en nageslacht die leidden tot een diepe band. Liefde en erbarmen moeten de sleutelwoorden zijn in een huwelijk, Allah swta zegt:

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat een huwelijk makkelijk gaat. De sjaitaan ligt constant op de loer, want voor hem er is geen grotere prestatie dan het uiteendrijven van echtgenoten. De profeet Mohammed saws raadde dan ook aan constant aan de onderlinge band te werken. Hij zei: De beste van jullie zijn het beste voor hun vrouw, en ik ben het beste van jullie voor mijn vrouwen. Niemand zal het geduld, de liefde en barmhartigheid die de profeet Mohammed saws tentoonspreide kunnen evenaren, maar we moeten het sowieso proberen. Geduld en compassie zijn hierin sleutelwoorden en we moeten waken voor vooroordelen en verwijten. Allah swta zegt: An nisaa

Gaat vriendelijk met je vrouw om. Als jullie een afkeer van haar hebben, dan zijn jullie misschien wel afkerig van iets waar Allah toch veel goeds in heeft gelegd.

Natuurlijk begint het met de keuze van de partner. Niks is belangrijker dan het geloof, en bij het uitzoeken van een huwelijkspartner zou sociale status en rijkdom een ondergeschikte rol moeten spelen. Afgezien dat een huwelijk met een gelovige arme man of vrouw veel bevredigender zal zijn, geeft Allah swta te kennen dat hij het stel die trouwt met de goede intenties weleens rijk zou kunnen maken, Hij zegt: 

En trouwt met hen uit jullie midden die nog vrijgezel zijn. Als zij arm zijn zal Allah hen door Zijn goedgunstigheid rijk maken; Allah is alomvattend en wetend.

Laat het geloof de basis voor je huwelijk zijn en je zal zien dat Allah swta je huwelijk zal zegenen me rust, stabiliteit en liefde. Zo ontstaat de perfecte omgeving om kinderen in op te voeden en versterken we de gemeenschap. Moge Allah swta ons kennis en wijsheid schenken.