De boodschapper Mohammed saws zei: ‘Ik ben als profeet gezonden om het gedrag van de mensheid te perfectioneren.’ Ieder individu kan putten uit de bronnen, en de opgedane kennis gebruiken om te reflecteren op zijn eigen gedrag. Bij oprechte overdenking van onze zonden kunnen we overvallen worden door wanhoop, hoeveel slechte daden zijn er al niet genoteerd? Daarnaast blijkt vaak dat ook onze huidige situatie verbetering vergt. Onderlinge ruzies met familie of de mensen om ons heen om kleinzielige dingen. Een zucht naar macht gaat gepaard met roddel en zwartmakerij, de directe gemeenschap waar we juist sterker door zouden moeten worden versplintert en wordt uit elkaar getrokken. Degenen die niet op hun eigen optreden reflecteren zullen zich nooit realiseren dat ook zij verantwoordelijkheid dragen voor ellende. Op de dag des oordeels wordt echter alles verrekend, en degenen die niet hebben geprobeerd hun gedrag te verbeteren zullen spijt hebben als haren op hun hoofd. Allah swta zegt:

Maar wanneer de dood tot één van hen komt, zegt hij: “Mijn Heer! Stuur mij terug, Zodat ik goed kan doen in datgene wat ik heb achtergelaten!” Nee! Het is slechts een woord dat hij spreekt, en er is een onherroepelijke afscheiding tot de Dag dat zij zullen herrijzen.

Er was geen gemeenschap op de aarde hier zo van bewust dan de metgezellen van de profeet Mohammed saws. Het waren mensen, maar hun godsvrees en liefde voor de profeet Mohammed saws leidde ertoe dat ze constant kritisch naar zichzelf bleven kijken. Kritiek en discussie was erop gericht dichter bij de schepper en elkaar te komen en problemen op te lossen. De tweede recht geleide kalief Umar Ibn al Khattab zei: Reken af met jezelf, voordat Allah swta met je afrekent en weeg je acties voordat Allah swta je acties weegt. Op die manier zal je het makkelijker maken voor jezelf op de dag des oordeels, de dag waarop niks verborgen zal blijven.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.