We zijn aanbeland in de laatste week van de heilige maand Rajab en hebben de heilige maanden Sjabaan en de ramadan voor ons. Tijdens de komende maand kunnen we ons verder voorbereiden op de ramadan, en om ons te motiveren vergroot de Barmhartige de beloning voor goede daden en is strenger ten aanzien van slechte daden. In de overgang tussen Rajab en Sjabaan vond de isra plaats, een bijzondere gebeurtenis die de enorme status van onze profeet Mohammed saws in de ogen van Allah swta onderstreept en de standvastige metgezellen van de twijfelaars onderscheid. Hoewel de reis in zowel de Koran als in de hadith is omschreven, is er geen specifieke dag of nacht bekend. Uit deze gebeurtenis vallen vele lessen te trekken.

Het jaar van verdriet had de profeet Mohammed saws erg geraakt. Om hem te troosten en een hart onder de riem te steken stuurt Allah swta de engel Gabriel om een wonderbaarlijke reis te maken. Gezeten op buraq, een bijzonder dier met vleugels worden enorme afstanden afgelegd en op verschillende plekken op de aarde met een speciale betekenis wordt gestopt om gebeden te doen, zoals bijvoorbeeld in Jerusalem. Allah swta zegt hierover in de Koran: 

Verheerlijkt is Hij Die ’s nachts Zijn dienaar van de Al-Masjid al-Haram naar de Verste Moskee heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving gezegend hebben opdat Wij hem Onze Tekenen kunnen laten zien. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende.

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat het hier om een echte fysieke reis ging, niet om een visioen of droom. De boodschapper Mohammed saws berijdt Al-Buraq en wordt begeleid door de engel Gabriël. Het feit dat zijn bed nog warm is als hij terugkeert, terwijl hij lang onderweg is geweest en enorm veel gezien heeft, geeft aan dat Allah swta de schepper van tijd is en dat lineaire voortgang van uren en dagen slechts voor ons geschapen is. Bij terugkomst leiden de verhalen waarmee de boodschapper saws mee komt wel tot consternatie, aangezien deze reis het bevattingsvermogen van de meeste mensen om hem heen te boven gaat. Als gelovigen moeten we uitkijken in deze tijd niet dezelfde fout te maken, aangezien het is vastgelegd in de heilige Koran en de hadith. 

De boodschapper Mohammed saws verteld dat hij na aankomst in de Al-aqsa moskee samen met Gabriël aan een hemelreis begint. De profeet Mohammed saws wordt aan de poort van de eerste hemel begroet en ontmoet daar Adam as. In de tweede hemel bevinden zich Johannes en Jezus vzmh. In de derde Jozef en in de vierde idris. De vijfde hemel biedt plaats aan Aaron en de zesde aan Mozes. Bij aankomst in de zevende hemel wordt de boodschapper Mohammed saws begroet door Abraham waarna hij verder gaat naar het huis van God. Hier aanschouwt de boodschapper Mohammed saws de boom van de zevende hemel.

Eén van de meest belangrijke zegeningen voor de ummah die op deze reis vastgesteld werd zijn de vijf verplichte gebeden. Nog steeds vormt dit onze basis en houvast. Laten we er voor zorgen dat we in deze laatste maand voor ramadan ons extra concentreren op ons gebed en de moskee vaker bezoeken. We dienen ons hart voor te bereiden op de ramadan en het ons verdiepen in deze bijzondere reis en het ter harte nemen van de lessen die eruit spreken is een goede stap. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.