Iedereen zijn leven wordt gekenmerkt door ups en downs. Mensen om ons heen overlijden, we verliezen geld, een storm verwoest ons huis. Allah swta heeft ons gezegend met manieren om om te gaan met tegenslagen, zodat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten. De berusting die ons treft als we ons realiseren dat we onze geliefden na overlijden in het paradijs terug zullen zien is een goed voorbeeld van de troost die ons geloof ons biedt. Bij het eerste teken van tegenslag danken we onze schepper, omdat we weten dat dit slechts een beproeving is en dat geduld opbrengen genoeg is om er uiteindelijk weer bovenop te komen. Allah swta zegt:

Het is beter voor jullie om jezelf te beheersen en Allah is de Vergevingsgezinde, de Genadevolle.

De boodschappers en profeten werden als geen ander beproefd, en zij spreiden enorme terughoudendheid en kalmte ten toon. De beste personen onder ons werden blootgesteld aan ontberingen, vermoeidheid en misbruik om als voorbeeld te dienen voor de generaties die na hen kwamen. Hierdoor weten we dat tegenspoed geen straf hoeft te zijn en zeker niet eeuwigdurend zal zijn. Verlossing is dichtbij, ons rest slechts geduld en volharding. Zo worden tegenslagen juist een manier om dichter bij Allah swta te komen. Geduld wordt letterlijk beloond en hiermee laat de gelovige zijn toewijding aan Allah swta zien. De genadevolle zal op zijn beurt zijn oneindige generositeit tonen aan de standvastige. De boodschapper Mohammed saws zei:

Welzeker, Allah swta zegt: wanneer ik mijn trouwe dienaar beproef met ziekte en hij blijft mij prijzen, hij zal zijn bed verlaten met evenveel zonden als de dag dat hij geboren was. Allah swta zal dan ook zeggen: Ik heb mijn dienaar getest door hem aan zijn bed te kluisteren, dus hij zal dezelfde beloning ontvangen voor de goede daden die hij gewend was te doen terwijl hij gezond was.

Geduld is een zegen van de Genadevolle, niets is meer destructief voor een persoon als het verliezen van hoop en het vervallen in depressie. Niet voor niks dat antidepressiva de meest verkochte medicijnen in de Westerse wereld zijn. Zonder hoop op de beloning van onze schepper is een kleine reeks tegenslagen al genoeg om mensen tot wanhoop te drijven. Zo niet de gelovige, hij weet alles wat hem treft op waarde te schatten en dit stelt hem gelijk in staat hiermee de gehele gemeenschap een dienst te bewijzen, want zo kan hij de mensen om hem heen positief beïnvloeden. We zijn nou eenmaal één gemeenschap, en we dienen elkaar te ondersteunen. Allah swta zegt:

O, jullie die geloven! Heb geduld en wees standvastig. Sluit de rijen, en vrees Allah, opdat jullie zullen slagen.

Geduld is het gehoorzaam zijn aan onze schepper en het nalaten van zonden. Geduld is ook het opbrengen van de daden van aanbidding en te aanvaarden dat we op de proef gesteld zullen worden. Geduld is het wegblijven bij de dingen die Allah swta ons verbied, omdat we de toorn van Allah niet over ons af willen roepen.

Het is overgeleverd dat geduld de helft van het geloof is. Het lijdt tot tevredenheid en rust. We kunnen beter genieten en dankbaarheid tonen voor alles wat ons wel gegeven is, in plaats van te focussen op de dingen die niet gaan zoals we willen. Onze kinderen, onze welvaart, onze veiligheid en ons geloof. Succes ligt binnen handbereik voor degenen die volharden! Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.