alle lof komt alleen Allah en zegeningen op zijn boodschapper Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn voorbeeld volgen.

We staan aan de vooravond van de laatste 10 dagen en nachten van de ramadan. Aisha raah vertelde dat als de laatste 10 dagen van de ramadan aanbraken, De boodschapper Mohammed saws er nog een schepje bovenop deed door hele nachten in gebed door te brengen en zijn familie wakker te houden voor gebeden. Ieder intelligent persoon zal dus proberen optimaal gebruik te maken van deze laatste tien dagen, aangezien de beloningen buitenproportioneel zijn. Denk bijvoorbeeld aan layla til qadr, die zich zeker in een van deze 10 dagen zal bevinden en tijdens welke een goede daad doen is alsof we 1000 maanden of 83 jaar deze daad verrichten.

Één van de goede daden is het geven van liefdadigheid. Allah swta weet hoe moeilijk de mens van zijn geld te scheiden is en spoort ons in de Koran aan dit wel te doen, hij zegt:

Jullie die geloven! Geeft bijdragen van wat Wij jullie voor jullie levensonderhoud gegeven hebben, voordat er een dag komt waarop er geen handel, geen vriendschap en geen voorspraak is.

Nee, wij realiseren ons niet dat als wij geld weggeven het ons niet armer maakt, maar juist veel rijker. De geleerden zijn het erover eens dat alles wat op de goede manier verdient is en met zuivere intentie weggegeven wordt, Allah swta zal de rest van je vermogen zegenen en je krijgt er veel goedheid voor terug. Kortom, je krijgt altijd meer terug dan je geeft, sterker nog, je geld wordt vermeervoudigt, zowel hier als in het hiernamaals. Allah swta zegt:

Mijn Heer voorziet ruimschoots in het levensonderhoud van wie van Zijn dienaren Hij wil en ook met mate. En als jullie iets als bijdrage schenken, dan zal Hij het vergoeden; Hij is de beste voorziener.”

Een man vertelde de boodschapper Mohammed saws dat hij een stem uit een wolk een naam hoorde noemen, en toen hij de wolk volgde zag hij dat de wolk precies boven een specifiek land zijn regen losliet. De man ging naar de eigenaar van het land toe en vroeg hem zijn naam. Deze kwam overeen met de naam die hij gehoord had en hij vroeg hoe het kwam dat Allah swta hem met regen zegende. De man vertelde dat het misschien kwam omdat hij eenderde van zijn productie aan de armen gaf, een derde aan zijn familie en de rest teruginvesteerde in het land. 

Beste broeders en zusters, stel voor jezelf een plan op voor deze laatste 10 dagen. Eet niet te zwaar, want hierdoor wordt je loom in de nacht. Eet gezond en gebruik de nachten voor extra gebeden, smeekbedes en Koran recitatie. We weten niet in welke nacht layla till qadr valt, maar Allah swta zal je extra inzet nooit verloren doen gaan. Zet er nog een tandje bij en zorg dat je alle beloningen binnenhaalt die Allah swta voor je klaar heeft liggen.