In het Nederlands is er het gezegde: beter een goede buur dan een verre vriend. Het belang van goede buren wordt in iedere cultuur erkent, maar in de praktijk kan dat soms lastig zijn. De personen die het dichts bij zijn en direct hulp kunnen bieden zijn nu eenmaal je buren, maar deze nabijheid kan ook tot frictie leiden. Niet voor niks dat Allah swta extra nadruk legt op het belang van goede relaties met de personen die onze leefgemeenschap vormen, Hij zegt:

Aanbidt Allah en ken Hem geen deelgenoten toe en wees goed voor jullie ouders, jullie verwanten, wezen, armen die bedelen, de buur die verwant is, de buur die een vreemde is, de metgezel aan jullie zijde, de reiziger en degenen die jullie rechterhand bezitten. Waarlijk, Allah houdt niet van de hoogmoedigen die anderen de ogen uitsteken.

Goede relaties met de mensen om je heen zijn een zegen van Allah swta, maar we hebben dat grotendeels zelf in de hand. Een belangrijk advies dat Allah swta geeft is nooit hoogmoedig te zijn. Ondanks dat we van mooie huizen en auto’s houden, moeten we voorkomen dat we met deze zaken de mensen om ons heen de ogen uitsteken, want dit is het begin van een hoop ellende. De profeet Mohammed saws zei: Vier dingen zijn een belangrijk onderdeel van geluk, namelijk een rechtschapen partner, een mooi huis, een rechtvaardige buur en een comfortabel vervoermiddel. Vier dingen leiden echter tot ellende, een slechte partner, een slechte buur, een onaangename woonplaats en een slecht vervoermiddel.

Met het goed zijn voor de mensen om ons heen ontstaat er een sterke ketting van goedheid in de gehele gemeenschap. Goede relaties met de buren zijn dus niet alleen goed voor onszelf, iedereen profiteert hiervan. De boodschapper Mohammed saws zei: De engel Gabriel bleef me maar adviseren goed te zijn voor mijn buren. Uiteindelijk dacht ik dat ze zelfs in de erfenis opgenomen zouden moeten worden.  

Moslims zijn broeders, maar ook niet Moslims hebben als buren recht op alles wat Allah swta ons voorgeschreven heeft. Een metgezel adviseerde zijn hulpje van het eten wat hij aan het bereiden was eerst de Joodse buurman te geven. Toen het hulpje er op wees dat deze buren Joods waren refereerde de metgezel aan de voorgaande hadith. Geen enkele buur moet zich door een moslim onveilig voelen. Hoeveel ouderen zijn niet huiverig langs een groep jeugd van ons te lopen, zittend op hun scootertjes en in hun autootjes, terwijl er harde rapmuziek speelt waarin geld en criminaliteit wordt verheerlijkt? De boodschapper Mohammed saws zei drie maal: Bij Allah Iemand heeft geen geloof. Toen hem gevraagd werd over wie dit ging antwoorde hij: Hij bij wie zijn buren niet veilig zijn voor zijn slechte daden.

Maar ook moslims kunnen het slachtoffer zijn van slecht gedrag van hun buren. Dit dient echter ten alle tijden beantwoord te worden met goed gedrag, zodat het nooit uitmond in ordinaire ruzie. We blijven in dialoog en proberen de ander op het rechte pad te brengen. Een goede buur vergeeft misstappen en focust zich niet op onvolkomenheden. We bespioneren onze buren niet en zijn er altijd op gebrand de helpende hand te bieden. De profeet Mohammed saws zei eens tegen Abu Dharr: Oh Abu Dharr, als je een lam gaat koken, voeg dan een beetje extra water toe zodat je ook bullion voor je buren kan maken. De boodschapper saws waarschuwde ons dat we geen Moslim kunnen zijn, als wij met een volle maag naar bed gaan terwijl onze buren honger lijden. Ons geluk is veel meer afhankelijk van de goede relaties met degenen om ons heen, dan van de materiele zaken die we accumuleren. Wees tevreden met wat Allah swta je gegeven heeft, zodat je bij de rijkste der mensheid zult horen. Wees goed voor je buren en wens voor hen wat je voor jezelf wenst. Dat is onze weg. Het rechte pad die ons rust geeft en ons het paradijs zal doen bereiken als Allah swta het wil. Moge de alwetende ons inzicht en wijsheid schenken.