De imam heeft vandaag gesproken over hoe belangrijk het is eerbied op te brengen voor je ouders. Ibn Masoed vroeg aan de profeet Mohammed saws: “Van welke daden houdt Allah het meest?” De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei:Bidden op de juiste tijd.”En dan?” vroeg Ibn Masoed. Goed zijn tegenover je ouders.” De profeet Mohammed saws zegt dit niet voor niks. In vers 15 van surah الأحقاف zegt Allah swta namelijk:

En Wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te behandelen — zijn moeder heeft hem immers moeizaam gedragen en moeizaam gebaard. De zwangerschap met de tijd dat hij gespeend wordt is dertig maanden. En wanneer hij dan volgroeid is en veertig jaar wordt zegt hij: “Mijn Heer, spoor mij aan dat ik voor Uw genade, die U mij en mijn ouders geschonken hebt, dank betuig en dat ik iets deugdelijks doe wat U bevalt. En maak voor mij dat mijn nageslacht deugdzaam is. Ik wend mij berouwvol tot U en ik behoor bij hen die zich overgeven.”

Het hebben van deugdzaam nageslacht hangt direct samen met hoe wij met onze eigen ouders omgaan. De Profeet saws heeft gezegd:

Degene die niet goed is voor zijn vader, zal ook door zijn kinderen niet goed verzorgd worden.”

Het is zelfs zo dat als je disrespectvol voor de ouders bent, het twijfelachtig is of je jezelf wel moslim mag noemen. De profeet Mohammed zegt namelijk:

“Iemand is niet van ons als hij zijn ouders en de ouderen niet respecteert….”

Goed zijn voor je ouders levert dus een hoop zegeningen op en kan zelfs je leven verlengen. De Profeet saws zei namelijk:

Je leven wordt niet verlengt behalve door eerbied voor je ouders.

Deze eerbied kan je op verschillende manieren tonen. Allereerst door het gehoorzamen van je ouders. Daarnaast door het verzorgen en onderhouden van je ouders en als laatste door het doen van dua voor je ouders. Eerbied voor je ouders is dus een belangrijk onderdeel van imaan en behoort tot één van de beste aanbiddingen. Ook verlengt het ons leven en verbeterd het ons nageslacht. Uiteindelijk zal het onze status in het hiernamaals verhogen. Moge Allah swta ons standvastig maken in het geloof en onze ouders zegenen en een lang leven schenken zodat wij hen lang met eerbied kunnen behandelen.