De imam spreekt vandaag over een zeer belangrijk onderwerp. Wij zijn mensen en maken fouten. Iedere dag doen we vele handelingen waarmee we bewust of onbewust buiten het pad wat onze schepper voor ons bepaald heeft treden. Gelukkig is onze heer de meest genadige. Hij zegt:

En waarlijk, Ik ben zeker Meest Vergevingsgezind voor degene die berouw toont, gelooft, goede daden verricht en vervolgens geleid wordt.

Één van de grootste zondes is geloven dat je zoveel zondes hebt begaan dat je niet meer vergeven kan worden, of dit aan iemand te zeggen. Dit is wat de sjaitaan ons als eerste influistert als we iets verschrikkelijk stoms hebben gedaan. Nee, Allah swta vertelt ons dat als we oprecht om vergeving vragen met de intentie deze daad nooit meer te doen, hij je dit zal vergeven. Maar pas op dat je niet te laconiek wordt, denkend dat alles toch wel vergeven wordt, want juist de nederigheid is een belangrijk onderdeel van vergeving vragen. In de Quran staat:

Hij is het die de zonde vergeeft, en die het berouw aanvaardt, en die Hard in de bestraffing is. De Bezitter van de grote macht, er is geen god dan Hij en tot Hem is de Terugkeer.

Hoe hoger je imaan, hoe meer angst er ontstaat iets fout te doen. Hoe scherper je bent alle manieren te benutten om jezelf schoon te houden, zoals bijvoorbeeld het gebed en smeekbedes. De imam raadt ons aan de volgende smeekbede veelvuldig te herhalen:

ASTAGHFIRULLAAHAL LAD’EE LAA ILAAHA ILLAA HUWAL H’AYYUL QAYYOOMU WA ATOOBU ILAYHI

Het vragen om vergeving is letterlijk een medicijn. Het houdt ons hart en lichaam rijn. Het houdt arrogantie weg, want als we ons constant realiseert dat we ons op de dag des oordeels zullen moeten verantwoorden tegenover Degene die er voor zorgt dat we kunnen ademen, lopen, praten, zien enzovoort, dan zouden we ons een groot gedeelte van ons leven diep schamen dat we onze tijd zo slecht besteden.

Nee beste broeders en zusters, vergeving vragen doen we niet slechts met de tong. Ons hart, ons hele wezen moet zich bewust zijn van de constante gunsten van Allah en hoe erg wij constant tekort schieten. Als Hij niet de barmhartig was geweest, waren we sowieso verloren. Het vragen om vergeving houdt ons gefocust of het paradijs en weg van arrogantie. Zelfs de engelen vragen om vergeving voor ons, zei zeggen in surah de vergever:

Onze heer, uw barmhartigheid en kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die uw weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de hel.

Onze heer die hen de tuinen die u hen beloofd heeft binnentreden, u bent de almachtige de alwijze

En bescherm hen tegen de slechte daden. En wie U op die dag tegen de slechte daden beschermd: hem heeft u waarlijk begenadigd en dat is de geweldige overwinning.

Als laatste is het naast vergeving te krijgen, ook belangrijk zelf vergevend te zijn. Hiermee volgen we het voorbeeld van onze geliefde boodschapper Mohammed die zelfs voor zijn ergste vijanden bad en vergeving vroeg. Wees bewust van de ongelofelijke macht en kracht van onze schepper en realiseer je hoe futiel onze menselijke geschillen zijn. Vergeving is het pad naar de innerlijke rust, de Godsrust…