Niemand zal de relatie met zijn schepper kunnen perfectioneren als ze niet het voorbeeld van de beste der creatie, de boodschapper Mohammed saws volgen. Zijn gedrag was de koran en zijn primaire doel was het behagen van de alwetende, de tedere en welonderichtte. Hoewel Allah swta ons bevattingsvermogen te boven gaat, in de majestueuze creatie om ons heen zien we een glimp van zijn macht. Hoe meer wetenschappers ontdekken, met hoe meer verbazing en ontzag de gelovige vervuld wordt. Niks lijkt aan de toeval over gelaten te worden, alles is in perfecte harmonie en met het implementeren van de wetten van de genadige schenker zal de mens het meest in harmonie zijn met de lofwaardige en zijn goedkeuring verdienen. Allah swta zegt: 

Degenen die in voorspoed en tegenspoed besteden, die de woede onderdrukken en die de mensen vergeven, waarlijk, Allah houdt van degenen die het goede doen.

Hoewel dit constante inspanning vergt, blijkt deze inspanning het ons uiteindelijk juist makkelijker te maken. Niet alleen in dit leven, maar ook op de dag des oordeels, de boodschapper Mohammed saws zei: Niets zal zwaarder wegen op de dag der opstanding dan de goede manieren van de gelovige. Allah swta heeft een hekel aan degene die grove en onbeschofte taal bezigt.  

Aisha vertelde dat er een groep Joden naar de boodschapper Mohammed saws kwamen en zeiden, sam alaikum in plaats van salam alaikum, wat betekent vergif met jou in plaats van vrede zij met jou. Aisha reageerde fel en zei: nee vergif op jullie en dat Allah swta jullie moge vervloeken. De boodschapper Mohammed saws vermaande haar en zei: rustig A’isha, Allah swta houdt van allesomvattende mededogen. Aisha antwoorde, maar hoorde u niet wat ze zeiden? Jazeker antwoordde de boodschapper Mohammed saws, ik zei al, en voor jullie hetzelfde.

Zelfbeheersing wordt makkelijker als we altijd zicht houden op het grote plaatje. Hoe nietig zijn we vergeleken met de almacht van onze schepper. Hoe futiel zijn beledigingen of dingen die ons aangedaan worden, als we ons realiseren dat aan het einde der tijden de schepping wordt opgerold en slechts ons goede gedrag als een schild wordt tegen het allesverzengende vuur. Verstevig je schild ook meteen met goede daden hoe klein ook en zorg dat je dit volhoudt. De boodschapper Mohammed saws zei: O mensen, doe zoveel mogelijk goede daden, want Allah swta zal nooit te moe worden om hier beloning voor te geven. De meest geliefde goede daden bij onze Schepper zijn de daden die je op gezette tijden doet en volhoudt. De familie van de boodschapper Mohammed saws deed met regelmaat goede daden en bleef dit constant doen.

De gelovige is makkelijk in de omgang en mensen zullen graag in zijn bijzijn zijn. Hij creëert een veilige omgeving voor de mensen om hem heen. De boodschapper Mohammed saws zei: Ik garandeer een huis aan de buitenkant van het paradijs voor degenen die ruzie voorkomen, zelfs als ze gelijk hebben, en een huis in het midden van het paradijs voor degenen die nooit liegen, zelfs niet als grapje en een huis op het hoogste punt in het paradijs voor degenen die hun karakter perfectioneren.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.