Vorige week sprak de imam over de rechten die de ouders het kind moeten verlenen. Vandaag gaat het over de gehoorzaamheid die de kinderen jegens hun ouders ten toon moeten spreiden. Op meerdere plekken in de quran vraagt Allah swta ons respectvol naar onze ouders toe te zijn. Allah swta zegt: Wees goed en plichtsgetrouw voor jullie ouders. De profeet Mohammed saws legde veel nadruk op onderlinge familiebanden, en met name de relatie met de ouders, Hij saws zei: De beste daden zijn het op tijd bidden van de salaat en het vriendelijk zijn tegen je ouders. Ook Allah swta bespreekt de relatie met de ouders in één adem met het belangrijkste onderdeel van het geloof, Hij zegt: En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan alleen Hem aanbidden, en dat jullie gehoorzaam en trouw zullen zijn aan jullie ouders.

Allah swta vraagt ons rechtvaardig te zijn naar onze ouders, zachtaardigheid te tonen, hun hart gelukkig te maken, vergevingsgezind te zijn, voor ze te bidden, hen dankbaarheid te betuigen nadat we Allah swta dankbaarheid betuigt hebben. Dit is wat ons in de Sharia is opgedragen en dit is wat ons gedrag jegens de ouders zou moeten bepalen. We kunnen om ons heen kijken om te zien wat ons voorland is als we deze regels niet ter harte nemen. In het Westen is de band van de baarmoeder niet zo sterk als Allah swta ons opdraagt. De kinderen leven tijdens hun jeugd en pubertijd bij hun ouders, maar nemen op een gegeven moment voorgoed afstand. De ouders blijven alleen achter in hun huis. Als hun gezondheid achteruit gaat worden ze in een verzorgingstehuis gestopt waar eenzaamheid hen kwelt. Ze zijn afgesneden van de maatschappij en worden vaak gezien als last. Dit is verschrikkelijk, hun hele leven hebben ze hard gewerkt om hun kinderen een beter leven te geven, maar hebben verzaakt het spirituele aspect aan hun kinderen door te geven. Ze hebben zichzelf tekort gedaan, maar wees gewaarschuwd, ook in onze gemeenschap zien we dezelfde tendens, waarbij door materialisme en egoïsme de ouders het onderspit dreigen te delven. Misschien was het niet genoeg om je kinderen op zaterdag naar de koranschool te sturen, maar had de islam een belangrijker onderdeel van de opvoeding moeten zijn, vooral door het geven van het goede voorbeeld.

Een man kwam naar de boodschapper met de vraag wie het meeste recht had op zijn goedheid. De profeet Mohammed antwoorde tot drie keer toe: je moeder. Bij de vierde keer dat de metgezel het vroeg antwoorde de boodschapper saws: je vader. Hiermee geeft de boodschapper saws aan dat Allah swta wat betreft het ouderschap de moeder een paar rangen boven de vader heeft verheven. Dat is de rechtvaardigheid van onze Heer. Het dragen en baren van het kind geeft haar al een paar streepjes voor, maar zij trekt zich ook veel meer aan. Als het kind huilt, wordt haar hart overschaduwt, en als het lacht stroomt haar hart vol geluk. De vader cijfert zichzelf ook makkelijk weg om zijn kinderen een beter leven te geven. Hij vertrekt uit zijn thuisland om ergens anders te werken, laat alles achter. Deze opofferingsgezindheid is de man eigen, hij zal hemel en aarde bewegen om te zorgen dat het gezin niks tekort komt. Het is dus logisch dat Allah swta rechtvaardigheid van ons eist naar onze ouders toe, want we ze veel verschuldigd.

Een man vroeg de profeet Mohammed saws wat de rechten van de ouders over hun kinderen waren. Hij saws antwoordde: Ze zijn je paradijs en je vuur. Als je ze voedt zul je het paradijs bereiken, maar als je ongehoorzaam bent zal het vuur je voorland zijn o jeugd.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.