De imam heeft de afgelopen weken gesproken over de wonderen die plaatsvonden in de tijd van onze  geliefde profeet Mohammed saws. Geen groter wonder is in die tijd geschiedt, dan de neerzending van het heilige boek, de Koran, gedurende het leven van de boodschapper Mohammed saws. Een zegen van onze heer, met de belofte dat het boek tot aan het einde der tijden gepreserveerd zou worden. In haar vinden de gelovigen leiding, troost en zekerheid. Allah swta zegt:

Dit is het Boek, waarover geen twijfel bestaat, een leidraad voor degenen die godvrezend zijn.

Er is geen boek op de wereld dat meer gelezen, gereciteerd en uit het hoofd geleerd is. Haar diepgang en majestueusiteit verbaasd iedereen die haar verzen probeert te doorgronden en nog steeds is dit boek 100% actueel. Allah swta zegt:

Dit is een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden, zodat zij over haar verzen kunnen nadenken en dat de mensen van begrip het mogen onthouden.

De profeet Mohammed saws benadrukte het belang van de Koran veelvuldig, Hij saws zei: De beste onder jullie zijn degenen die de Koran bestuderen en het daarna aan anderen onderwijzen.

Ook de metgezellen hamerden op het belang van de Koran. Ali ibn Abu Talib rah zei: Het boek van God gaat over wat er zich voor je afspeelt, en over wat er na jou komt. En ook over de dag waarop er over ons geoordeeld zal worden, en dit zal geen makkelijke dag worden.

De rechtvaardige zal niet afgeleid worden door zijn lusten, zijn tong zal niet in verwarring zijn als hij zich vasthoud aan het heilige boek. Alle antwoorden kan men in dit boek vinden en de wetenschappers zullen het nooit helemaal kunnen doorgronden. Het is een wonder dat voor altijd onder ons zal zijn. Als je de Koran als leidraad neemt zal je de waarheid spreken en als je het serieus neemt zal je tot de oprechten behoren. Umar rah zei: Het is noodzakelijk dat je de Koran memoriseert, dus leer het en leer het daarna aan je kinderen.

Over enkele weken begint de gezegende maand van Ramadan. Dit is de maand waarin Allah swta de Koran neer zond in Layl tillqadr. In deze maand moeten we proberen de Koran extra veel te lezen en te bestuderen. Imam al-Bukhari las gedurende de ramadan iedere nacht de heilige Koran volledig en ook imam al-Shafi’i las iedere dag de Koran uit. Deze grote geleerden waren volledig toegewijd aan de Koran en het hielp hen een enorme erfenis aan kennis achter te laten voor de gelovigen. Misschien lukt het ons niet om zoveel te lezen, maar we zullen sowieso ons best moeten doen. Als we de Koran lezen moeten we proberen onze woedoe hebben. Dit is een verplichting op het moment dat we uit het boek lezen.

Bereid je goed voor op de komende heilige maand. De huidige maand Sjabaan zit vol met beloning en zegeningen en vasten en goede daden doen wordt aangeraden als voorbereiding op de ramadan. Zorg dat je deze tijd goed gebruikt, zodat je optimaal van deze gezegende maand kan gaan profiteren.