Weinigen zijn zich bewust van de werkelijke realiteit. Misschien wel niemand, behalve degenen die Allah swta inspireerden om ons te waarschuwen. Een verschrikkelijke dag nadert met rasse schreden, Allah swta zegt:

Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen tevoorschijn komen om hun daden te zien. Dus wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets kwaads deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. 99:7

Soms schiet ons ineens weer iets te binnen wat we fout hebben gedaan. Schaamte overvalt ons en we vragen vergiffenis, maar hoeveel dingen zijn we vergeten? Allah swta is de alwetende, hij zegt:

Bij jouw Heer, Wij zullen hen allen zeker tot de verantwoording roepen. Voor alles wat zij gedaan hebben. 15:92-93

De boodschapper Mohammed saws probeerde ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de belangrijkste dag van ons leven. Hij vertelde: Op de dag der opstanding zullen we geen stap kunnen zetten voordat we over de volgende dingen zijn ondervraagd. Onze tijd en hoe we het besteed hebben, onze kennis en wat we ermee gedaan hebben. Ons geld, hoe we het verdiend hebben en waar we het aan besteed hebben en over ons lichaam en hoe we er mee om gegaan zijn.

Wezenlijke vragen die ons met onze neus op de feiten drukken. Ons leven, ons intellect, ons geld en ons lichaam, het is ons gegeven als middel om dichter bij onze Schepper te komen, maar als we veronachtzamen dat we een duidelijk doel hebben, zullen we steeds meer tijd verspillen, ons geld verkwanselen en onze gezondheid voor lief nemen, totdat ouderdom of ziekte ons overvalt. Allah swta zegt:

Denken jullie dat Wij jullie hebben geschapen alleen maar zodat jullie je kunnen vermaken, zonder dat jullie bij Ons worden geroepen?” Verheven is Allah boven dit waanbeeld, de Ware Koning. Er is geen god dan Hij, de Heer van de Verheven Troon! 23:115-116

Kijk naar de zegeningen van onze schepper. Degene die de zon doet opkomen, de regen laat vallen, het groen doet ontspruiten en alles om ons heen maakt tot een aangenaam verblijf op een minuscuul stuk steen dat met onmetelijke snelheid door een oneindig heelal zweeft, vol met dodelijke straling en andere gevaren. Denk je dan dat de Almachtige niet in staat is ons opnieuw tot leven te wekken? Hij zegt:

Denkt de mens dat hij met rust zal worden gelaten als hij mijn wetten negeert? Was hij niet eerst een kleine levenskiem die werd uitgestort? En vervolgens een bloedklonter waarna Ik hem schiep en nauwkeurig vormde? Daarvan maakt Hij een paar, man en vrouw. Is Degene met zo’n macht niet in staat de doden tot leven te brengen?” 75:36-40

De boodschappers en profeten as werkten onafgebroken, geen enkele persoon op aarde heeft zo’n verantwoordelijke taak gehad als deze besten der creatie. Onze dankbaarheid is groot en we vragen constant zegeningen voor hen as aan de Barmhartige, omdat we zoveel aan hen as verschuldigd zijn. Denk bijvoorbeeld aan Yahya as, Allah swta zegt:

 “O Yahya! Houd je stevig aan het Boek vast.” En Wij gaven hem Wijsheid toen hij nog een kind was, 19:12

Van jongs af aan was Yahya doordrongen van zijn verantwoordelijke taak. Als kinderen vroegen of hij mee kwam spelen antwoorde hij dat we niet gecreëerd zijn om te spelen. Hij was van kleins af aan gefocust op de aanbidding van Allah swta.

Of denk aan Ibrahiem as die gevraagd werd hoe hij er voor zorgde dat hij niet afgeleid werd door deze wereld. Hij antwoorde: Drie zaken houden me scherp, ik zag namelijk het graf en hoe eenzaam ik daarin zou zijn. Ik zag dat het pad lang is en dat ik geen proviand zou hebben en aan het eind zag ik dat de Autoriteit over alles als rechter optreed en dat ik niks tegen hem in zou kunnen brengen.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.