Er worden vandaag records gebroken wat hitte betreft. Mensen klagen en er worden waarschuwingen gegeven genoeg te drinken en zelfs binnen te blijven. De profeet Mohammed saws vertelde:

De hel klaagde bij Allah swta dat zijn binnenste verteerde en Allah swta gaf hem toestemming een keer in en een keer uit te ademen. Het uitademen doet hij tijdens de hitte van de zomer en het inademen tijdens de extreme kou van de winter.

De hitte van de zomer is echter insignificant vergeleken met het vuur van de hel, die 70 keer heter is dan het vuur wat we hier op aarde kennen. Toen er personen waren die niet mee wilde met het leger van de boodschapper saws, gebruikte ze de hitte als excuus. Allah swta zegt hierover:

Zij die achtergelaten zijn verheugen zich erover dat zij in tegenstelling tot de gezant van Allah thuisgebleven zijn en ze willen zich niet met hun bezittingen en hun persoon op Gods weg inspannen. Zij zeiden: “Rukt niet uit in de hitte.” Zeg: “Het vuur van de hel is heter.” Zouden ze dat maar begrijpen

Dan zullen zij weinig lachen en veel huilen als vergelding voor wat zij deden.

De belangrijkste boodschap waarmee de profeten kwamen, was de mensen te waarschuwen dat Allah swta een hemel en een hel geschapen heeft. Hier op aarde vinden we veel dingen vanzelfsprekend en we realiseren ons niet dat we hier heel erg dankbaar voor moeten zijn. Allah swta zegt:

Zien jullie het vuur dan niet dat jullie ontsteken?

Hebben jullie de bomen ervoor laten ontstaan of hebben Wij ze laten ontstaan?

Wij hebben het vuur zowel als een vermaning gemaakt, maar ook als iets om te gebruiken.

De mens is echter eigenwijs en doet graag aan zelfdestructie. Allah swta wil ons tegen onszelf beschermen. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah swta heeft de hel gemaakt om de mensen bang te maken. Het primaire doel is dus niet het straffen, maar het er voor zorgen dat mensen het rechte pad bewandelen. Als we alles achter elkaar opnoemen wat de profeet Mohammed saws over de hel gezegd heeft, zou zelfs een kind er grijs van worden. Als je een steen de hel in gooit duurt het bijvoorbeeld 70 jaar voordat hij de bodem bereikt. Omar rah waarschude dan ook iedereen altijd te vragen om niet in de hel geworpen te worden, omdat hij zo diep is. De profeet Mohammed saws maakte zich vooral zorgen om vrouwen, hij vertelde na de nachtreis het volgende: Ik keek in het paradijs en zag dat het merendeel van zijn inwoners arm waren, en ik keek in de hel en zag dat het merendeel van zijn inwoners vrouwen waren.

Hij liet geen mogelijkheid voorbij gaan vrouwen op het hart te drukken dat ze een groot risico lopen en dat ze bijvoorbeeld extra aalmoezen moesten geven omdat ze tijdens hun periode niet kunnen bidden. Dit alles uit liefde voor zijn gemeenschap, niet omdat hij bepaalde groepen meer gunde dan de andere. Laten we deze hitte weer als een waarschuwing zien en ons realiseren hoe kwetsbaar we zijn.