Voorzeker, Allah heeft de gelovigen een grote gunst gegeven toen Hij tot hen een Boodschapper uit hun midden stuurde die hun Zijn verzen reciteerde, hen reinigde en hen het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij hiervoor in onwetendheid verkeerden.

Allah swta koos de boodschapper Mohammed saws uit de mensen met de meest nobele afkomst. Hij gaf hem de beste kwaliteiten en de beste manieren. Hij leerde hem wat hij niet wist en zorgde ervoor dat hij de beste daden zou verrichten en de meest verheven karakteristieken zou hebben. Allah swta droeg ons op de boodschapper saws te volgen en maakte hem tot een perfect voorbeeld. Degenen die hem volgen, Allah swta houdt van hen en zal ze recht leiden, maar degenen die hem vervloekt, Allah haat hem en zal hem verlagen. Allah swta schreef zijn boodschapper saws voor hoe hij het beste de mensen kon trainen en leiden. Hij saws heeft deze taak volbracht, met verve, en dit was zijn belangrijkste doel en levenswerk. Moge Allah swta de profeet Mohammed saws belonen voor zijn inzet.

Aan het begin van zijn profeetschap focuste de boodschapper saws zich op de kern van het geloof, namelijk dat er slechts één God is en dat alleen Hij aanbeden dient te worden. Pas na 10 jaar hameren op het basis concept van de Islam openbaarde Allah swta de eerste concrete verplichting, namelijk het gebed. Dit is ook de manier waarop wij onze kinderen en de mensen om ons heen moeten onderwijzen. Eerst moet er een band ontstaan met de schepper. Maar de boodschapper Mohammed saws greep iedere situatie aan om de kleintjes verder te onderwijzen. Het mooie van de manier waarop De boodschapper saws dit deed, was de liefde en oprechte interesse die eruit sprak. Eén van deze jongelingen was Muadh bin Jabal rah en hij vertelde: De boodschapper Mohammed saws pakte eens mijn hand en zei: Bij Allah Ik hou van je, dus luister alsjeblieft naar mijn advies: Vergeet niet na ieder gebed het volgende te reciteren: Oh Allah, help me u te herinneren, u constant te bedanken en u op de juiste manier te aanbidden. Muadh zou uitgroeien tot één van de meest gewaardeerde sahaba. Jongeren kwamen op eigen beweging naar de boodschapper saws toe om onderwezen te worden, en de boodschapper saws was altijd zeer begripvol en hield rekening met hun leeftijd. Een groep jongeren verbleef eens bij de boodschapper saws en na 20 dagen maakte de boodschapper zich zorgen of ze hun familie niet miste. Hij vroeg hen over hun familie en ze vertelde over hen. Hij saws zei: Ga terug naar jullie families, blijf bij ze en leer hen wat je hier geleerd hebt. Doe de adhan als de gebedstijden zijn en laat de oudste van jullie het gebed leiden.

Hoe meer kennis, hoe groter onze verantwoordelijkheid. In alles moeten we het voorbeeld van de boodschapper saws volgen. De kinderen gaan weer naar school, maar thuis zullen we hen ook constant moeten leren. De belangrijkste manier is het goede voorbeeld en het laten zien dat het welzijn van de kinderen je aan het hart gaat. Citeer de mooie woorden van onze geliefde profeet Mohammed saws en laat zien hoe mooi zijn nalatenschap is. De boodschapper Mohammed saws deed eens de rituele wassing waar de mensen bij waren, en hierna bad hij twee rak’ah. Toen hij klaar was legde hij uit: degenen die na hun rituele wassing twee rak’ah bidden en dit doen met absolute overgave en op de perfecte manier en hierna getuigen dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is, zijn zonden zullen vergeven worden en de poorten van het paradijs zullen voor hem geopend worden.

Wat voor een impact zal dit gehad hebben op de mensen die hierbij aanwezig waren. Nooit zullen ze dit vergeten zijn en mede hierdoor is dit aan ons overgeleverd en kunnen ook wij profiteren van deze les. Volg dus de boodschapper saws, en laat ons zijn van degenen die zijn voorbeeld in de praktijk brengen en hierdoor het licht verder verspreiden. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.