Vandaag spreekt de imam over het belangrijkste onderdeel van ons geloof, namelijk het gebed. De gebed is de enige pilaar die Allah swta de profeet Mohammed saws in de hemel heeft gegeven. Tijdens de nachtreis heeft Allah swta bepaald dat de gemeenschap van de boodschapper Mohammed saws 5 verplichte gebeden per dag kreeg. Het gebed is de sleutel tot het succes voor de Moslim. Wie het gebed verwaarloost, verwaarloost zijn hele geloof. De boodschapper saws zei: “De eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn gebed. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wanneer hij tekort schiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal zijn Heer tegen de engelen zeggen: “Bezie of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert.” Vervolgens worden al zijn handelingen op die manier bekeken.” Het gebed geldt dus als maatstaf waarmee wij beoordeeld worden. Op het moment dat je het gebed totaal veronachtzaamd zal Allah swta je niet eens aanspreken op de dag des oordeels.

Het briljante van ons geloof is dat de verplichtingen die Allah swta ons oplegt ons niet alleen beloning opleveren, ze zorgen ook voor het meest gelukkige leven hier op aarde. Ben je onrustig, verdrietig of boos? Doe de rituele wassing en verricht het gebed! Hoeveel rust en tevredenheid geeft het als je je leven structureert om de gebeden heen. Leef van gebed naar gebed, dat is wat ons aangeraden wordt. Dat lijkt misschien lastig in de moderne tijd, maar als je het probeert zal Allah swta je zeker helpen. Spaar niet de gebeden op om aan het eind van de dag alles in één keer te doen, dan zal je zeker niet het optimale profijt uit de gebeden halen. Niet voor niks zegt de Koran:

“Het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven” (4:103)

Het gebed brengt ons dichter bij Allah swta, maar het creeert ook liefde in ons hart voor onze medemens en dier. Bij iemand die veel vrijwillige gebeden verricht zal Allah swta licht in zijn hart en zijn gezicht brengen. Het gebed zuivert het hart: de profeet saws vroeg eens aan de metgezellen: Vertel mij, als er bij één van jullie een rivier voor de deur zou zijn en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog vuil op hem blijven?” De metgezellen zeiden toen: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allah vergeeft onze zonden vanwege hen.

Beste broeders en zusters, het gebed is een groot geschenk aan ons. Grijp dit geschenk met beide handen aan want de boodschapper zei: “Tussen een man en ongeloof staat het verlaten van het gebed.” Niet voor niks was het laatste wat de profeet saws ons op het hart drukte voor hij stierf het gebed te blijven verrichten! Moge Allah swta ons standvastig maken in het gebed en ons beschermen van het vuur.