We gaan naar school, ons werk, we halen diploma’s, vieren successen en incasseren tegenslagen. Ons leven kabbelt voort, we stellen onszelf doelen, wat willen we bereiken? Een goede baan? Een liefdevol gezin? Een goed pensioen? Dit zijn de doelen van het huidige leven, maar worden we niet in slaap gesust met de ongelofelijke luxe en kansen van het huidige leven? Hoe vaak denken we aan de ons einde, het moment waarop de test hier op aarde erop zit. Allah swta zegt:

En Wij hebben geen enkel mens vóór jou onsterfelijkheid gegeven. Iedere ziel zal de dood ervaren. Wij zullen jullie testen met zowel kwade als goede beproevingen. En tot Ons zullen jullie terugkeren.

Dit leven zit vol beproevingen, en de grootste ervan zijn misschien wel degenen die we niet eens als dusdanig herkennen. Misschien ben je een genie, bekleed je een hoge positie, ben je in blakende gezondheid, leef je in vrede en veiligheid. Dingen waar we enorm dankbaar voor moeten zijn, maar maakt het ons niet te zelfverzekerd? We wanen ons veilig, en daardoor misschien ook veilig voor die verschrikkelijke dag, die steeds dichterbij kom. Iedere minuut die voorbij gaat is al een voorbereiding daarop. Jouw daden worden constant genoteerd, en er zal niemand zijn die geen spijt heeft op die dag. Allah swta zegt:

En zeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert. Wij zijn hem nader dan zijn eigen halsslagader. Realiseer je dat wanneer de twee engelen, de één zittend aan de rechterkant en de ander zittend aan de linkerkant constant schrijven en er is geen woord dat hen ontgaat.

Velen op deze wereld wensen dat deze dag niet zal komen. Ze denken dat als ze er niet in geloven, het ook niet zal plaatsvinden. Ze doen er alles aan om dit leven te verlengen, zoveel mogelijk te genieten van het moment. Maar wij weten het, en alsnog lijken velen van ons achteloos. Allah swta: En de toestand van de dood zal echt komen: “Dit is wat jullie wilden ontvluchten.” En er zal op de trompet geblazen worden. Dat zal de dag zijn waarvoor gewaarschuwd werd. En iedereen zal naar voren komen met bij hem een Engel die hen voortdrijft en een engel als getuige. En er wordt gezegd: Zeker, hiervoor was jij achteloos, maar nu is alles duidelijk voor je geworden.  

De mensen om ons heen kijken meewarig, wat een streng geloof. Waarom doen die mensen zichzelf dat aan? Waarom het vasten, bidden, koran lezen, wat een tijdverspilling. Allah swta zegt:

En als degenen die ongelovig zijn jou zien, dan bespotten zij jou, terwijl zij ongelovig zijn in het gedenken van de Barmhartige.

Wees standvastig, doe goed, ook al wordt jou onrecht aangedaan. De ongelovigen wacht hetzelfde lot als de gelovige, en niemand zal aan die dag ontsnappen. Laat dit je zelfvertrouwen en berusting geven. Allah swta opent de harten van de mensen, ons wordt slechts het verspreiden en leven van de boodschap opgedragen. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.