De imam spreekt vandaag over het belang als één gemeenschap te streven naar het hiernamaals. De profeet Mohammed saws zei: De mensheid is één geheel, we stammen allemaal af van Adam en Adam was uit aarde geschapen. Allah swta zegt in de Koran:

O mensheid! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw voortgebracht en jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest eerbare onder jullie in het aangezicht van Allah is degene die Hem het meest vreest. Waarlijk, Allah is Alwetend, Welbewust.

De profeet Mohammed saws besteedde veel tijd aan het uitroeien van onderlinge verdeeldheid onder zijn volgelingen. De belangrijkste boodschap was dat iedereen gelijk geschapen is, De profeet Mohammed saws zei:

Er is één God, en je hebt één vader. Er is geen verschil of je Arabier bent of niet, of je rood of zwart bent en of je uit een rijke of arme familie komt. Het enige wat telt is het verschil in Godsvrees.

De profeet Mohammed saws was de rust zelve, maar toen hij geconfronteerd werd met arrogantie en onwetendheid onder zijn dichtstbijzijnde metgezellen was hij zeer ontstemd. Abu Dharr rah beledigde Bilal rah, een zwarte ex-slaaf uit het huidige Ethiopie door hem er op te wijzen dat hij slechts de zoon van een zwarte vrouw was. Nadat Bilal rah zich beklaagd had bij de boodschapper Mohammed saws, was het verdriet op zijn gezicht af te lezen en abu Dharr voelde zich enorm schuldig dat hij de boodschapper Mohammed saws gekwetst had. De boodschapper Mohammed saws vertelde hem dat hij nog onwetendheid uit de tijd voor Islam in zijn hart had. Abu Dharr begaf zich huilend naar Bilal, legde zijn hoofd op de grond en vroeg Bilal zijn voet erop te zetten. Bilal pakte echter zijn gezicht, kuste het en antwoorde: een gezicht dat zich regelmatig neerbuigt om Allah te aanbidden moet niet vertrapt, maar gekust worden.

De band die de Profeet Mohammed saws tussen zijn metgezellen smeedde was er één van werderzijds respect, en men wedijverde in goede daden en godsvrees. Ze hielden meer van Allah en zijn boodschapper saws dan van zichzelf en deden er alles aan om Allah swta en zijn boodschapper tevreden te stellen. Ze wisten natuurlijk dat dit ook het beste voor henzelf was. Het proeven van de broederschap gaf hen kracht en maakten hun harten zacht. De mensen die dit gadesloegen zagen dat het hen onoverwinnelijk maakte. De profeet Mohammed saws waarschuwde dat deel van de groep zijn geen garantie op succes was. Zelfs zijn directe familie waarschuwde hij dat hij niks voor ze kon doen op de dag des oordeels en dat slechts hun eigen daden hen toegang tot het paradijs zouden verschaffen.

Degene die de geschiedenis kennen weten dat onderlinge verdeeldheid geleid heeft tot een politieke versplintering van de gemeenschap. We worden beproefd door een gebrek aan institutionele vertegenwoordiging en moeten ons veel laten welgevallen. Individueel hebben we echter altijd een duidelijk doel, we doen namelijk alles voor Allah swta en proberen in alles het voorbeeld van de boodschapper Mohammed saws te volgen. Dit geeft ons rust en schept op persoonlijk niveau een band met onze broeders en zusters over de hele wereld. Moge Allah swta ons dankbaar laten zijn voor de zekerheid die hij ons gegeven heeft en behoeden voor arrogantie en onderlinge verdeeldheid.