Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn voorbeeld volgt.

Het gebed is één van de belangrijkste onderdelen van het geloof. Bij de afrekening zal Allah swta als eerste kijken of de gelovige zijn verplichting wat betreft de 5 dagelijkse gebeden heeft vervuld. De gelovige dient er dus alles aan te doen er zorg voor te dragen dat er geen onvolkomenheden in zijn gebeden zitten. Het gebed bestaat uit verschillende onderdelen waarbij de gelovige moet staan, buigen en knielen. Het goed uitvoeren van deze handelingen is een essentieel onderdeel van ieder gebed. Iedere gelovige doet zijn uiterste best om zijn gebed te perfectioneren, maar voor sommigen is het uitvoeren van sommige handelingen onmogelijk en hiervoor wordt door Allah swta een uitzondering gemaakt. Allah swta zegt: Gehoorzaam daarom Allah volgens jullie vermogen.

De profeet Mohammed saws zei: Als een persoon ziek is of op reis is, dezelfde beloning zal voor hem neergeschreven worden als toen hij niet op reis was of gezond was.

Wel wordt er gewaarschuwd hier niet te lichtvaardig mee om te gaan. Als een persoon bijvoorbeeld niet kan buigen betekent dit niet dat hij niet hoeft te staan tijdens het gebed. Of als de persoon niet kan staan hij ook niet in soedjoed moet. Allah swta vraagt niet het onmogelijke van de gelovige, maar de gelovige streeft ten alle tijden ernaar zijn bevelen zo goed mogelijk te vervullen. Het gebed zou in zo’n geval weleens ongeldig kunnen zijn en dat dient ten alle tijden voorkomen te worden.

Het is belangrijk dat de persoon bij de soedjoed zijn hoofd dieper buigt dan bij de roekoe. Ook is de positie van de stoel een belangrijk punt. Afhankelijk van zijn onvermogen dient zijn lichaam gelijk met die van de gemeenschap te zijn.

Moge Allah swta iedereen die ziek is snel beter maken en in staat stellen hun gebeden weer op de reguliere manier te vervullen.