Alle lof en dank komt alleen Allah toe, en zegeningen op de profeet Mohammed saws, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn voorbeeld volgt. De imam bespreekt vandaag hoe om te gaan met de huidige wereldproblematiek. Op dit moment is de wereld vervuld van onrecht en ongeloof, zo erg dat veel mensen hun zonden niet eens meer verbergen. Op het moment dat de mensen zichzelf zo verlagen door onwetendheid, arrogantie en ongeloof is het onvermijdelijk dat Allah swta zijn zegeningen weghaalt, hij zegt:

Het verderf is op het land en de zee verschenen vanwege het gene wat de handen van de mensen voortgebracht hebben, zodat Allah hen een deel laat proeven van wat zij gedaan hebben. Hopelijk zullen zij berouw tonen.

Allah swta waarschuwt ons dat gedrag dat alle perken te buiten gaat niet ongestraft kan blijven. Allah swta heeft de aarde en mensheid namelijk perfect geschapen, en om de latere generaties te beschermen en de huidige generaties wakker te schudden moet Allah swta soms ingrijpen, hij zegt:

Zeg: “Hij heeft de macht om de bestraffing voor jullie van boven of van onder jullie voeten te sturen, of jullie onderling te verdelen in partijen en jullie het geweld te laten proeven van elkaar.” Zie hoe Wij de Tekenen hebben uitgelegd. Hopelijk zullen zij het begrijpen

Doordat de mens tegenwoordig weinig houvast heeft is het makkelijk hem bang te maken. Er is vrees voor de dood, de machthebbers, economisch verlies en oorlog. Dit kan voor een groot gedeelte echter ook hun redding blijken, omdat eindelijk nagedacht gaat worden over wat nu echt belangrijk is in dit leven. Voor de moslims is dat duidelijk. Wij weten dat we gefaald hebben en dat slechts het weer serieus nemen van ons geloof de beproevingen zal wegnemen. We weten hoe Allah swta met eerdere volken is omgegaan, Hij zegt:

Hebben zij niet over de aarde gereisd en gezien wat het einde was van degenen vóór hen? Allah heeft hen volledig vernietigd en hetzelfde lot wacht de ongelovigen.

We weten dus wat ons te doen staat als we onszelf en onze medemens willen helpen. De profeet Mohammed saws zei: Er zal geen bestraffing komen zonder dat we zonden begaan hebben, maar door het vragen van vergiffenis zal de bestraffing weggenomen worden. Moge Allah ons beschermen tegen ziektes, oorlog en slechte leiders.

.